O'Gorman High School - O'Gorman High School - Study in the USA Sioux Falls SD

O'Gorman High School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  คาทอลิก

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 70+ , การทดสอบ IELTS: Band 5.5+, iTEP: 3.7

 • สื่อสังคม
O'Gorman High School

O'Gorman High School
3201 S. Kiwanis Ave.
Sioux Falls SD 57105
P: 605-575-3316
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ศิลปะ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ชีววิทยา
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • Leadership
 • ศาสนา
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ดนตรี
 • TOEFL and University Preparation

Related Articles