*

Northern State University

International Undergraduate Admissions

มหาวิทยาลัย Northern State (NSU) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1901 และได้รับการยอมรับโดย U.S. News and World Report ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในระดับประเทศและเสนอค่าเล่าเรียนในราคาที่ประหยัดมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน NSU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมือง Aberdeen รัฐ South Dakota ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ NSU นักศึกษาจะได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษเนื่องจากชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก

มหาวิทยาลัย Northern State (NSU) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1901 และได้รับการยอมรับโดย U.S. News and World Report ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในระดับประเทศและเสนอค่าเล่าเรียนในราคาที่ประหยัดมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน NSU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเมือง Aberdeen รัฐ South Dakota ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ NSU นักศึกษาจะได้รับความเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษเนื่องจากชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก

ชมทัวร์เสมือนจริงของมหาวิทยาลัย Northern State ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3 ของสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตกกลางและติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของประเทศที่เสนอค่าเล่าเรียนในราคาประหยัดมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา!

NSU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในภูมิภาคตะวันตกกลาง มีอาคารเรียนเก่าแก่ที่ผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและล้อมรอบไปด้วยวิทยาเขตที่มีลักษณะเหมือนสวนสีเขียวที่สวยงาม วิทยาเขตตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Aberdeenในระยะที่เดินไปถึงได้ นักศึกษาจึงสามารถทำการเดินสำรวจชุมชนที่มีประชากรประมาณ 30,000 คนได้อย่างง่ายดาย เมือง Aberdeen เป็นเมืองที่กำลังเจริญเติบโตแต่ยังคงรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศของชุมชนขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี

ในปัจจุบัน NSU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 41 สาขา หลักสูตรระดับอนุปริญญา 8 สาขา หลักสูตรประกาศนียบัตร 19 สาขา และหลักสูตรปริญญาโทเก้าสาขา เมื่อไม่นานมานี้ 98 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาที่ทำการศึกษาแบบเต็มเวลาเป็นครั้งแรกได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสองสามข้อที่นักศึกษาควรพิจารณาทำการศึกษาที่ NSU

 • ทุนการศึกษา WolfPACT ของมหาวิทยาลัย Northern State เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการรับรองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือ ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ตกอยู่ที่ประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งปีการศึกษา ซึ่งนิตยสาร U.S. News and World Report ได้จัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 10 สถาบันแรกที่เสนอค่าเล่าเรียนในราคาประหยัดมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • NSU เป็นหนึ่งใน 3 สถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่ดีที่สุดในภูมิภาคตะวันตกกลาง
 • NSU มีอัตราการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ทางมหวิทยาลัยยังช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่อการใช้ชีวิตหลังจากการศึกษาที่วิทยาลัยอีกด้วย
 • เสนอหลักสูตร English language pathways สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ต่ำกว่าเกณฑ์การสมัครที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • มหาวิทยาลัย Northern เปิดสอนหลักสูตร Pre-Professional ระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และสัตวแพทยศาสตร์
 • มหาวิทลัย Northern มีจำนวนคณาจารย์ 95 คน และมีอัตราส่วนระหว่างนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนเท่ากับประมาณ 17 ต่อ 1 ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนสามารถทำความรู้จักกันอย่างเป็นการส่วนตัวได้
 • นักศึกษาชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัย Northern มาจากทั่วโลก และนักศึกษาของ NSU ยังมีโอกาสในการศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศชิลี ประเทศจีน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศเกาหลี และที่ประเทศอื่น ๆ
 • นักกีฬาทีม Wolves ของ NSU มีความภาคภูมิใจในประเพณีแห่งความเป็นเลิศ และการแข่งขันใน NCAA Division II ในโปรแกรมชายแปดและหญิงแปดระหว่างมหาวิทยาลัย
 • นักศึกษามีโอกาสที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรที่มีมากกว่า 70 สโมสร และองค์กรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยหรือเริ่มก่อตั้งสโมสรด้วยตนเอง

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (CAS) เป็นหน่วยการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัย โดยมีประมาณหนึ่งในสามของจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรนี้ผ่านทางวิทยาลัย เราเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการทำงานในสถานที่ทำงานจริงทั่วโลก และเพื่อการศึกษาต่อในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและหลักสูตรวิชาชีพ ในฐานะนักศึกษาของ CAS คุณจะมีอิสระในการสำรวจความรู้ทางปัญญาทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาด้วยตัวของคุณเองหรือยังคงสำรวจตัวเลือกทางการศึกษาของคุณอยู่ เราเสนอหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ มากมายที่คุณสามารถเลือกได้

สถาบันสอนธุรกิจ

สถาบันสอนธุรกิจของมหาวิทยาลัย Northern State แนะนำให้นักศึกษาได้รู้จักกับโลกแห่งการจัดการ การตลาดและการเงิน ซึ่งจะเน้นทางด้านธุรกิจในระดับโลกโดยเฉพาะ สถาบันสอนธุรกิจเปิดสอนสาขาวิชาแบบดั้งเดิมต่าง ๆ เช่น การบัญชี การบริหารระบบ / MIS การจัดการการธนาคารและการเงิน การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด และบัญชีบัณฑิต นักศึกษาธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากขนาดของชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและโอกาสในการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สโมสรการบัญชีและธุรกิจ โปรแกรมฝึกงานที่ทำการสัมภาษณ์งานภายในมหาวิทยาลัยกับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และโอกาสต่าง ๆ ในการหางาน

วิทยาลัยการศึกษา

วิทยาลัยการศึกษาของมหาวิทยาลัย Northern State ได้สร้างชื่อเสียงในการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนผู้เป็นแบบอย่างเป็นเวลามากกว่าศตวรรษแล้ว และเป็นความจริงที่บรรดาอาจารย์ผู้สอนที่อยู่ในรัฐ South Dakota ได้รับการฝึกฝนมาจากมหาวิทยาลัย Northern State มากกว่าจากสถาบันแห่งอื่น วิทยาลัยการศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาต่ออาชีพที่หลากหลายในด้านการศึกษาโดยเสนอหลายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่การสอนในห้องเรียนไปจนถึงการให้คำปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรงเรียน และการเรียนรู้ด้วยระบบอี - เลิร์นนิ่ง (e-learning)

โรงเรียนวิจิตรศิลป์

มหาวิทยาลัย Northern State มีประเพณีอันยาวนานในการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ และโรงเรียนวิจิตรศิลป์ของ NSU เป็นสถาบันสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ South Dakota ประกอบด้วย 2 แผนกด้วยกัน ได้แก่ ศิลปะ และดนตรีและการละคร โรงเรียนวิจิตรศิลป์ของมหาวิทยาลัย Northern State ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก National Association of School of Music และ National Association for School of Art and Design นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Northern State จะได้ทำการศึกษาในพื้นที่กว้างขวางและใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อทำการศึกษาในด้านศิลปะ การออกแบบ ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา การออกแบบโฆษณา การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) การวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม การถ่ายภาพ เซรามิก ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะเส้นใย

ค่าเล่าเรียน

$10,000 — $15,000 ภาคการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์, ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Small
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  HLC
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา
 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5.5+, TOEFL: 61+, พวกเขา: Level 113, SAT Eng: 450+, ACT Eng: 19+, ปตท.วิชาการ: 30+, Duolingo: 90+

แบ่งปัน
Aberdeen SD
เยี่ยมชมเรา
1200 S. Jay St., Box 1103 Aberdeen, SD

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและวิธีการสมัครเข้าเรียน อ่านบทสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ และอื่น ๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา