ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $45,000—$50,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Mens

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  ชนบท

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
Kiski School

The Kiski School
1888 Brett Ln
Saltsburg PA 15681
P: (877) 547-5448
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ศิลปะ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Health Education
 • ประวัติศาสตร์
 • Leadership
 • คณิตศาสตร์
 • ฟิสิกส์
 • Social Science
 • STEM
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • World Languages and Culture