*

ELS Language Centers

เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวอเมริกันในขณะที่ศึกษาภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา ELS สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายโดยการซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นี้กับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่คุณจะได้ทำความรู้จัก

มีสาขาตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 61 สาขา

เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวอเมริกันในขณะที่ศึกษาภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา ELS สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายโดยการซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้นี้กับเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่คุณจะได้ทำความรู้จัก

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ELS ได้ช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 1.2 ล้านคนจาก 143 ประเทศทั่วโลกทำการศึกษาภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พวกเขาบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวและทางอาชีพ การศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ศูนย์ภาษา ELS Language Centers จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าจดจำที่สุดในชีวิตของคุณ การมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเข้าถึงโอกาสที่ไม่จำกัดทั้งในการศึกษา ธุรกิจ และการพัฒนาส่วนบุคคล

การรับรองหลักสูตร

ศูนย์ภาษา ELS ทั่วโลกได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของทุกประเทศที่

ศูนย์ตั้งอยู่และศูนย์ภาษา ELS ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้รับการรับรองจาก Accrediting Council for Continuing Education & Training (ACCET) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองระดับชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ภาษา ELS ได้รับการอนุญาตให้สอนหลักสูตรดังต่อไปนี้: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด, หลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเร่งรัด, หลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL iBT®, หลักสูตรสำรวจอเมริกา, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, หลักสูตร CELTA TEFL และหลักสูตรพิเศษ ศูนย์ภาษา ELS ได้รับการอนุญาตภายใต้กฎหมายของสหพันธรัฐว่าทางศูนย์สามารถรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาทำการศึกษาภายในประเทศได้

หลักสูตร:

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา:

เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่กำลังมองหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อสมัครเข้าขอทำการศึกษาต่อภายนอกประเทศบ้านเกิดของตน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของ ELS จะช่วย สร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทางวิชาการที่จำเป็นเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาในระดับ 112 ของหลักสูตรท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษายืนยันว่าท่านมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจาก วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมากกว่า 650 แห่ง

 • สมัครเข้าศึกษาที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ELS) ของเราที่มีมากกว่า 650 แห่งเพื่อการยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข [เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: UniversitySearch.com]
 • รับใบสมัครแบบมีเงื่อนไขฟรีหนึ่งใบที่สถานศึกษาของเราสาขาใดก็ได้
 • เข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฟรีในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่ ELS
 • ได้รับหนังสือรับรองการศึกษาเมื่อเรียนจบ
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถยื่นเป็นใบที่ใช้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถานศึกษาในเครือ ELS กว่า 650 แห่ง

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,840 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป:

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปผสมผสานการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเข้ากับหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทำให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ในแบบที่ไม่เหมือนใคร

ในช่วงเวลาเช้าจะสอนสี่หลักสูตรมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นในด้านการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงเวลาบ่ายจะเป็นการทำการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ(SECs) ทางด้านภาษาอังกฤษอีกสองหลักสูตร ซึ่งในชั้นเรียนนี้นักศึกษาต้องนำภาษาอังกฤษที่ได้เรียนรู้มาใช้สื่อสารในสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียนที่ตนเองสนใจ ตัวอย่างเช่น สำนวนภาษาอังกฤษ, ภาพยนต์, เหตุการณ์ปัจจุบัน, และวัฒนธรรม เป็นต้น

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,680 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

จุดเด่นของหลักสูตรภาษาอังกฤษกึ่งเข้มข้น:

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการสำรวจส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวพร้อมกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

นักศึกษาจะทำการศีกษาในช่วงเช้าและมีเวลาว่างในช่วงบ่ายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น ไปเยี่ยมชมสถานที่ในท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้ได้รวมทักษะหลักทางภาษาไว้ ซึ่งรวมไปถึงการพูด การฟัง การออกเสียง คำศัพท์ การอ่าน และการเขียน

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ในรายการเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งภาคการศึกษา (4 สัปดาห์) ของปีการศึกษา 2018

 • ค่าเล่าเรียน: $1,410 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 175 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพ: 155 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ต่อภาคการศึกษา 4 สัปดาห์)
 • ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี: $95 ต่อเซสชั่น 4 สัปดาห์
 • ค่าห้องพักและอาหาร: มีหลายราคา โดยจะแตกต่างกันตามที่ตั้งของศูนย์และประเภทที่พัก

เข้าไปดูหลักสูตร ELS การเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงวันหยุดของเราได้ที่นี่

ค่าเล่าเรียน

$1,000—$2,000 เซสชั่น

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

เอกชน

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  ACCET ได้รับการรับรอง
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Many locations NJ
เยี่ยมชมเรา
Study English! Explore! Many locations, NJ

เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่ELS Language Centers

Video

Academic English Programs

English for Academic Purposes (EAP)

The English for Academic Purposes (EAP) Program is designed for students who want to attend a college or university outside of their home countries or for any student who wants to attain the highest level of English proficiency in all four skills: listening, speaking, reading, and writing.

Through the EAP Program, you will learn listening, speaking, reading, writing, pronunciation, and grammar. You will also get the skills you need to be successful in a university setting, including:

 • Critical Thinking
 • Presentations/ Public Speaking
 • Note-taking
 • Academic Research

Our morning classes consist of:

 • Structure and Speaking Practice or Language Studies
 • Vocabulary Enrichment (Levels 101 – 109) OR Skills Enhancement Classes (Masters levels only)
 • One lesson in our Language Technology Center (LTC)

Afternoon classes consist of reading and writing. If you complete Level 112 and want to continue to study in Masters levels, you may do so. Our Masters curriculum gives you opportunities to challenge yourself and grow even more in your English proficiency without repeating any content you studied before.

Successfully completing Level 112 of the ELS English for Academic Purposes Program earns you a Certificate of Completion accepted as proof of English proficiency at more than 650 colleges and universities worldwide. Many two-year schools will accept Level 109.

Vacation English Programs

ELS Language Experience+ (LE+)

ELS Language Experience+ challenges you to create a flexible English-learning experience as unique as you are. Improve your everyday conversational skills while immersing yourself in activities and new cultural experiences in fascinating U.S. cities. Study for 3 or 6 hours per day, stay for 2 weeks or 24 weeks – the choice is yours. Learn English on your terms, at your pace, and on your schedule.

+Choice

Choose your length of stay, classroom hours, and additional activities based on what works for your schedule, and your budget.

Classes offered:

Everyday English: Get conversation-confident. This essential class within ELS Language Experience+ gives you the skills you need to speak casually in everyday situations with ease and accuracy.

Grammar in Action: To speak well and to be understood, you’ll need to be precise and accurate. Learn the building blocks of the English language that help you seamlessly transition from the classroom to the real world.

Digital Expression: Use your developing English skills to connect to the digital world through a project you propose and customize based on your interests. You’ll learn to express yourself using digital media platforms like blogs, podcasts, and social media.

Discover and Discuss: Confidently share your thoughts and opinions on current topics. This discussion-based class focuses on contemporary subjects such as artificial intelligence, environmentalism, global citizenship, and more. Stay current, and join the conversation.

American Explorer Program:

If you plan to take a vacation and want to improve your English skills while you are traveling, consider our American Explorer program, which consists of three classes each morning (15 classes per week), focusing on:

 • Listening
 • Speaking
 • Pronunciation
 • Vocabulary
 • Grammar

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา