North Dakota State University - Graduate School
NDSU Graduate School

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $25,000—$30,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

ที่มหาวิทยาลัย North Dakota State (NDSU) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทำแผนผังหลักสูตรการศึกษาของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการศีกษาทางวิชาการแบบดั้งเดิมหรือการศีกษาสมัยใหม่ที่ผลักดันขอบเขตของทฤษฎีและการวิจัย NDSU เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแบบ Land grant มีเป้าหมายหลักอยู่ที่ตัวนักศึกษาทุกคน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางของภาคตะวันตกกลางตอนบน เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการวิจัยเชิงแข่งขัน นักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย NDSU สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทำการวิจัยที่ทันสมัย รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และพันธมิตรของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก NDSU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวาและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำในกลุ่มมหาวิทยาลัยประเภทเดียวกัน

NDSU ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1890 และได้ทำการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1895 และได้มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตให้แก่นักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1899 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาเข้าร่วมทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในปีค.ศ. 1959 North Dakota Board of Higher Education ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยบางคณะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้ มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาเอกให้แก่นักศึกษาเป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1963 ในปัจจุบัน NDSU เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก 51 สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโท 83 สาขาวิชา หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตร 13 สาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัยไ้ด้รับการนำโดยกลุ่มคณาจารย์มากกว่า 600 ท่านและได้ยังรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้อุทิศตนอีกด้วย บัณฑิตวิทยาลัยเสนอสภาพแวดล้อมทางวิชาการและทางสังคมที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางปัญญาและส่วนบุคคล นอกจากนี้ขนาดชั้นเรียนของ NDSU ยังมีขนาดเล็กจึงทำให้นักศึกษาสามารถทำงานได้อย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่เคารพทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในการมีส่วนร่วมในสาขาการศึกษาของพวกเขา

เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลายสาขาวิชาที่วิทยาลัยแปดแห่ง เช่น:

 • เกษตรกรรม ระบบอาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ
 • ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ธุรกิจ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การพัฒนามนุษย์และการศึกษา
 • วิชาชีพสุขภาพ
 • การศึกษาแบบสหวิทยาการ
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • การศึกษาภาคขยาย

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัณฑิต

NDSU เสนอทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและการสอนให้แก่นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รางวัลเหล่านี้เป็นรางวัลสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ NDSU ผู้มีส่วนช่วยทำการสอนและการทำโครงการวิจัยที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิชาชีพได้ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อช่วยนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตร เงินทุนสนับสนุนนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสบการณ์การศึกษาอื่น ๆ และให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยนักศึกษาให้มุ่งเน้นความสนใจไปที่เป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขา

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

 • ประชากรนักศึกษา
  NDSU มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 14,500 คนรวมไปถึงนักศึกษาชาวต่างชาติอีกมากกว่า 1,000 คนที่มาจากมากกว่า 75 ประเทศ NDSU มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังทำการศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 2,100 คน
 • กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร
  NDSU มีองค์กรนักศึกษาภายในวิทยาเขตกว่า 300 องค์กร และยังมีกิจกรรมการกีฬาภายในและโปรแกรมทางด้านศิลปกรรมต่าง ๆ เปิดให้แก่นักศึกษาทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
 • สภานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  สภานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ NDSU เป็นตัวแทนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคน โดยกลุ่มจะร่วมทำการประชุมเพื่อสนับสนุนและรับฟังข้อกังวลต่าง ๆ ของนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดงานกิจกรรมด้านสังคมให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
 • การบริการนักศึกษาชาวต่างชาติ
  สมาคมนักศึกษาชาวต่างชาติยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัย คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือและยังเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้สำนักงานนักศึกษาชาวต่างชาติและบริการการศึกษาต่อต่างประเทศยังคอยให้คำแนะนำในด้านการเข้าเมืองและบริการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่นักศึกษาชาวต่างชาติอีกด้วย
 • ที่พักอาศัย
  มีที่พักราคาประหยัดที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตให้นักศึกษาเลือกอยู่มากมาย และยังมีที่พักสำหรับนักศึกษาที่แต่งงานแล้ว/แบบครอบครัวในราคาที่ย่อมเยาและตั้งอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปยังวิทยาเขตได้
 • การเดินทาง
  มีบริการรถโดยสารรอบมหาวิทยาลัยและในชุมชนฟรีสำหรับนักศึกษาของ NDSU และยังมีสนามบินนานาชาติ รถไฟ และรถบัสคอยบริการในเขตเมือง Fargo-Moorhead อีกด้วย
 • การพักผ่อนหย่อนใจ
  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบด้วยศูนย์สุขภาพ Wallman ที่แสนทันสมัย มีทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริการรับเลี้ยงเด็ก ร้านขายยา คลินิก กำแพงปีนหน้าผา สตูดิโอศิลปะการต่อสู้ สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และลู่วิ่ง อนุสรณ์สถาน Memorial Union มีอัฒจันทร์ ห้องแสดงศิลปะ ลานโบว์ลิ่งบิลเลียด และสถานที่สำหรับรับประทานอาหารและพักผ่อน นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยได้ เช่น ฟุตบอล บาสเก็ตบอล เบสบอล ฟุตบอล และมวยปล้ำ นอกไปจากนี้นักศึกษายังสามารถออกไปทำกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ใกล้กับวิทยาเขต NDSU ได้ผ่าน Fargo Park District
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องตั้งอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยและมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยไว้คอยบริการนักศึกษาทุกคน และมีระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคต่าง ๆ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม ซึ่งนอกเหนือไปจากศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงและได้รับการสนับสนุนพิเศษในด้านการผลิตและการตัดต่อวิดีโอ การออกแบบกราฟิก การแก้ไขเสียง และซอฟต์แวร์การพัฒนาเว็บไซต์

ชุมชน Fargo-Moorhead

NDSU ตั้งอยู่ติดขอบเขตทางด้านตะวันออกของรัฐ North Dakota ในเมือง Fargo ซึ่งเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนี้และเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Minneapolis และเมือง Seattle มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ 220,000 คนและมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร และสะอาด เมือง Fargo มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีระบบการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง การบันเทิงกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะที่สวยงาม สนามกอล์ฟและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ มีสถานที่สำหรับช็อปปิ้งและร้านอาหารมากมายรวมไปถึงย่านใจกลางเมืองที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่อีกด้วย

เกณฑ์การรับสมัคร

วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไปตามหลักสูตร เอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็น ได้แก่:

 • ใบสมัครออนไลน์และค่าธรรมเนียมการสมัคร 35 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการทุกใบ (ใบแสดงผลการเรียน)
 • คะแนนสอบ (GRE/GMAT หรือ TOEFL/IELTS หากจำเป็น)
 • จดหมายแนะนำตัวเอง
 • จดหมายรับรอง
 • เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ หากจำเป็น

หากคุณสนใจหลักสูตรปริญญาตรีของเรา คลิกที่นี่:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: North Dakota State University - Graduate School
NDSU Graduate School

Show More

North Dakota State University - Graduate School
NDSU Graduate School

NDSU Graduate School
Dept 2820 PO Box 6050
Fargo ND 58108-6050
P: 701-231-7033
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • สถิติประยุกต์
 • สถาปัตยกรรม
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • พันธุศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • โภชนาการของมนุษย์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • โลจิสติกส์
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • สถิติ
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การวางแผนภาคและเมือง
 • การพัฒนาเยาวชน
 • สัตววิทยา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • กีฏวิทยา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • แฟชั่น
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สัมพันธภาพทางสังคมและนโยบาย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • สถิติ
 • การละคร
 • เทคนิคการสัตวแพทย์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาธารณสุข
 • สถิติ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาเยาวชน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL