Oak Ridge Military Academy

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $45,000—$50,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ, หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย, Leadership

 • สถานที่ตั้ง

  ชนบท

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
Oak Ridge Military Academy

Oak Ridge Military Academy
2317 Oak Ridge Rd
Oak Ridge NC 27310
P: 336-515-8040
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • College credit courses
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประวัติศาสตร์
 • Leadership
 • คณิตศาสตร์
 • Physical Education
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • Leadership