Kennesaw State University - Kennesaw State University - Study in the USA Kennesaw GA

Kennesaw State University

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  วิทยาการคอมพิวเตอร์, การบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, Online

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA, SACS, AACSB, ABET

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 80+, การทดสอบ IELTS: Band 6.5+

 • สื่อสังคม

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ Kennesaw State University

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐ (Kennesaw State University) เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อใน KSU นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรม Bridge Program สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามวุฒิการศึกษาแต่ขาดคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรมจะรับประกันว่าเมื่อคุณสำเร็จหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้ว คุณจะได้เข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรทั้งหมดใช้เวลาแปดสัปดาห์และเราสามารถออกวีซ่านักเรียน I-20 สำหรับนักเรียนที่มาโดยวีซ่า F-1 โปรแกรมนี้เปิดให้เรียนแบบทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ไม่ว่าเป้าหมายภาษาอังกฤษของคุณจะเป็นอย่างไร เรามีโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ โปรดโทร อีเมล หรือเข้ามาที่สำนักงานของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

พันธกิจของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP) ดำเนินการตามพันธกิจด้านการศึกษาของเคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐ ด้วยหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอน ESL และการให้บริการแก่นักเรียน หลักสูตร IEP ช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จทางวิชาการ อาชีพ และ/หรือส่วนบุคคลในด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านความมุ่งมั่นดังต่อไปนี้:

 • การเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ล่าสุด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • หลักสูตรที่ครอบคลุมและมีความหลากหลายที่เคารพและสะท้อนความหลากหลายของนักเรียน
 • ฝ่ายให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักเรียนที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรแก่นักเรียน
 • ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับโลกที่ขยายโอกาสทางการศึกษา
 • วิทยาเขตและกิจกรรมในท้องถิ่นที่ส่งเสริมการสื่อสารและความรอบรู้ทางวัฒนธรรมในหมู่นักเรียน
 • โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา IEP

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐทำหน้าที่เป็นศูนย์ ESL ชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

ในการสมัครเข้าเรียน คุณต้องกรอกใบสมัครตามเรียน IEP สำหรับนักเรียน F-1 หลังจากที่คุณกรอกใบสมัครและจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว คุณจะได้รับการติดต่อจากสำนักงานบริการนักศึกษาและนักวิชาการของเคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปสำหรับการออก I-20 ของคุณ

ห้าเหตุผลที่คุณควรเข้าร่วมในหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด:

1. การเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง: IEP ตระหนักถึงความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน และพร้อมจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นให้แก่พวกเขาเพื่อการเติบโตทางวิชาการและทางสังคม

2. เจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท: คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐมีความทุ่มเทเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ สมาชิกแต่ละคนในทีม IEP มีคุณสมบัติพิเศษในความเชี่ยวชาญพิเศษของตนเอง นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษผ่าน IEP ของ KSU จะได้รับการสอนและมีการสนทนาโต้ตอบที่มีคุณภาพสูงสุดจากอาจารย์ผู้สอน ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสุภาพ เป็นมืออาชีพ และมีความรู้ความสามารถอย่างดียิ่ง

3. ความใส่ใจเป็นรายบุคคล: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเราช่วยให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จด้วยการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว และการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการย้ายถิ่นฐานส่วนบุคคล

4. การรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขและใบรับรองไม่ต้องใช้ผลสอบ: การจบการศึกษาในระดับขั้นสูงจาก IEP จะเป็นไปตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่ KSU นอกจากนี้นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดยกเว้นข้อหนดด้านภาษาอังกฤษ อาจได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขใน KSU ก่อนจบการศึกษาจาก IEP

5. ชีวิตในวิทยาเขต: หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดและเคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและอบอุ่น นักศึกษาสามารถรับประทานอาหารในบริเวณส่วนกลาง (คอมมอนส์) ซึ่งได้รับรางวัล พักอยู่ในที่พักภายในวิทยาเขตอันทันสมัย ​​มีส่วนร่วมกับกลุ่มนักศึกษา และออกกำลังกายในศูนย์สันทนาการและกิจกรรมนักศึกษา Dr. Betty L. Siegel ที่ทันสมัย ขอแนะนำให้นักเรียน IEP เข้าร่วมในการทัศนศึกษาตามกำหนดการและกิจกรรมทางสังคมสังคมในมหาวิทยาลัยทุกสัปดาห์

หลักสูตร KSU Bridge Pathway

สมัครเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยด้วยหนังสือรับรองด้านวิชาการของคุณ และเข้าร่วม IEP สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ จากนั้นเริ่มเรียนในบัณฑิตวิทยาลัยได้ทันทีเมื่อคุณเรียนจบ!

สมาคมนักศึกษานานาชาติ

พันธกิจของสมาคมนักศึกษานานาชาติ (ISA) คือการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม การศึกษา สังคม และระดับโลกระหว่างนักเรียนจากหลากหลายที่มาที่เข้าเรียนที่เคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐ ISA วางแผนและเปิดให้บริการหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับโลก ซึ่งจะทำให้ชุมช เคนเนซอร์มหาวิทยาลัยรัฐมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความพยายามในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนของ ISA มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายระหว่างประเทศ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยผ่าน:

 • กิจกรรมที่เน้นไปที่ความหลากหลายระดับนานาชาติ
 • หลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ที่อนุญาตให้มีการสื่อสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคารพในประเด็นระดับโลกและเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ส่งเสริมความสามัคคีทางสังคมโดยช่วยให้นักเรียนเอาชนะอุปสรรคระหว่างวัฒนธรรม

จากมุมมองของพวกเขา ~ คำรับรองจากนักเรียน

“ตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับฉัน แต่ฉันมีครูที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยฉันพัฒนาทักษะการสื่อสาร ครูช่วยให้ฉันเรียนรู้สำนวนที่คนอเมริกันมักจะใช้กัน และทำให้ชั้นเรียนน่าสนใจมาก"
– Seokbin Kim เกาหลีใต้

“ประสบการณ์ใน IEP นั้นเยี่ยมยอดเกินความคาดหมายของฉันมาก หลังจากการทดสอบวัดระดับแล้ว ในช่วงแรก ๆ นั้นฉันรู้สึกท้าทายในทุก ๆ ชั้นเรียนเลย ฉันสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองโดยเฉพาะในการฟังและการพูด ฉันสนุกกับ IEP และจะเลือกที่นี่อีกครั้งอย่างแน่นอน”
– Cecilia Gallardo เม็กซิโก

“IEP ที่ KSU เป็นหนึ่งในศูนย์ ESL ชั้นนำ ฉันเรียนรู้วิธีการเขียนเรียงความพื้นฐาน และจากนั้นก็เป็นเอกสารทางวิชาการ ครูยังใช้เวลาในการช่วยฉันพัฒนาการฟังและ
ทักษะการอ่าน เมื่อฉันเริ่มเรียนที่นี่ ทักษาด้านภาษาอังกฤษของฉันก็อยู่แค่ในระดับพื้นฐานเท่านั้น การเข้าใจบทสนทนาง่าย ๆ เป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับฉัน แต่ต้องขอบคุณผู้สอนที่ทำให้ฉันมั่นใจและมีส่วนร่วมกับกลุ่มนักเรียนมากขึ้น”
– Tisbia M. Mpoyo สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

 

 

 

 

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Kennesaw State University

Show More

Kennesaw State University

Kennesaw State University
KSU Center
KSU Center 3333 Busbee Drive Room 180
Kennesaw GA 30144
P: (470) 578-2214
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • American Conversational English
 • Evening & Weekend English
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • Intensive English as a Second Language
 • Pathway Program
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • ชีววิทยา
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • Data Analytics
 • Data Science
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • Engineering Management
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • การพยาบาล
 • Social Science
 • สังคมสงเคราะห์
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • การศึกษาพิเศษ
 • STEM
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • TOEFL and University Preparation

Related Articles