*

Lado International Institute

สถาบัน LADO International Institute เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม และหลักสูตรภาษาอังกฤษในราคาที่สมเหตุสมผลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 35 ปีแล้ว ทุกปีมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 4,000 คนเข้ามาทำการศึกษาและรับประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยตรงจากสถาบัน นอกเหนือจากนี้ทางสถาบันยังได้รับการรับรองการศึกษาระดับประเทศอีกด้วย

 

เปิดสอนหลักสูตรติวเข้มช่วงเช้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว! ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 202-233-0023 หรืออีเมล info@lado.edu

สถาบัน LADO International Institute เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอย่างครอบคลุม และหลักสูตรภาษาอังกฤษในราคาที่สมเหตุสมผลมาเป็นระยะเวลานานกว่า 35 ปีแล้ว ทุกปีมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 4,000 คนเข้ามาทำการศึกษาและรับประสบการณ์ในการเรียนการสอนโดยตรงจากสถาบัน นอกเหนือจากนี้ทางสถาบันยังได้รับการรับรองการศึกษาระดับประเทศอีกด้วย

 • วิธีการที่มีประสิทธิภาพ - วิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของสถาบัน Lado ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานของดร. โรเบิร์ต ลาโด้ (Dr. Robert Lado) นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
 • วัสดุการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล - วัสดุการเรียนการสอนของเราถูกสร้างขึ้นโดยนักภาษาศาสตร์ประยุกต์และดร. โรเบิร์ต ลาโด้ (Dr. Robert Lado) ผู้ก่อตั้งสถาบัน LADO และชุดเรียนภาษาอังกฤษของดร. ลาโด้ ที่ใช้สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษหกระดับแรกได้ถูกวางจำหน่ายแล้วในมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
 • อาจารย์ผู้สอนผู้มีความเชี่ยวชาญ - ที่สถาบัน LADO อาจารย์ผู้สอนหลายท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตร ESL/EFL มากกว่าห้าปี หลายท่านมีประสบการณ์ในการทำงานและเคยพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศมาแล้วและยังสามารถสื่อสารได้หลายภาษาอีกด้วย
 • การให้ความเอาใส่ใจอย่างเป็นส่วนตัว - สถาบัน LADO มีชั้นเรียนขนาดเล็ก นักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน และให้ความสำคัญต่อเวลาในการพูดคุยของนักศึกษา นักศึกษาของเราได้รับการเอาใจใส่อย่างเป็นการส่วนตัวตามความต้องการเพื่อความสำเร็จของพวกเขา
 • ราคาที่สมเหตุสมผล - ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาที่สถาบัน LADO ของเราตรงกับความต้องการทางด้านการศึกษาและงบประมาณของท่าน
 • ตารางเรียนที่มีความยืดหยุ่น - สถาบัน LADO เปิดสอนหลายหลักสูตรตามความเหมาะสมของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าท่านมีความสนใจที่จะทำการศึกษาแบบเต็มเวลา ศึกษาในหลักสูตรติวเข้ม หรือศึกษาเฉพาะช่วงเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ สถาบัน LADO เปิดสอนหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่าน และทำการเริ่มต้นภาคการศึกษาตลอดปีจึงทำให้สถาบัน LADO เหมาะสมที่สุดสำหรับวิถีชีวิตของท่าน
 • การสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพ - เจ้าหน้าที่รับเข้าศึกษาของสถาบัน LADO เป็นผู้มีความรู้และมีความสุภาพอ่อนน้อม พวกเขาจะคอยช่วยเหลือท่านในทุกด้านตั้งแต่วันลงทะเบียนการศึกษาไปจนถึงวันที่ท่านสำเร็จการศึกษา ตัวอย่างเช่น:
  • การจัดวางและการลงทะเบียน -
  • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่านักเรียน
  • การจัดหาที่พักอาศัย
  • การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
  • เจ้าหน้าที่รับเข้าศึกษาทุกคนสามารถสื่อสารได้สองภาษาหรือมากกว่า

ทำการศึกษาภาษาอังกฤษที่สถาบัน Lado เพื่อความสำเร็จในอนาคตของท่าน

สถาบัน Lado International Institute เปิดสอนหลักสูตรดังต่อไปนี้:

หลักสูตรติวเข้มหลัก

ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เกิน 14 คนต่อหนึ่งห้อง เฉลี่ยห้องละ 9 คน มีกิจกรรมให้ทำอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์

ติวเข้มช่วงเช้า - ค่าเล่าเรียน 765 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ – ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 13:55 น. ชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษาไม่เกิน 14 คนต่อหนึ่งห้อง เฉลี่ยห้องละ 9 คน มีกิจกรรมให้ทำอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์

ติวเข้มช่วงบ่าย - (เฉพาะที่วิทยาเขต Arlington เท่านั้น) ค่าเล่าเรียน 630 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ – ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:46 น.

ติวเข้มช่วงเย็น - ค่าเล่าเรียน 595 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ – ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18:00 – 21:46 น.

หลักสูตรเตรียมสอบ

TOEFL และ IELTS – หลักสูตรภาษาอังกฤษ LADO ในระดับ 1 ถึงระดับ 10 จะช่วยสร้างทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเพื่อความสำเร็จในการทำข้อสอบ TOEFL หรือ IELTS นักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ในระดับ 9 และระดับ 10 ใกล้สำเร็จแล้วสามารถลงทำการศึกษาในหลักสูตรเตรียมสอบนี้ได้ ซึ่งจะเน้นด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบโดยเฉพาะ

หลักสูตรกึ่งติวเข้ม

สถาบัน LADO เสนอหลักสูตรกึ่งติวเข้มให้แก่นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบหลายด้าน หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความเพลิดเพลินไปพร้อมกับมีความก้าวหน้าทางการศึกษาอย่างรวดเร็วในวิถีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายของพวกเขา หลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการทำการศึกษาทั้งหมดแปดสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา หลักสูตรกึ่งติวเข้มช่วงเช้า – (เฉพาะที่วิทยาเขต Arlington เท่านั้น) ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 9:00 – 11:30 น. หลักสูตรกึ่งติวเข้มช่วงเย็น – ตารางเรียน: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 18:00 – 20:30 น.

วันเสาร์

ถ้าหากวันเสาร์เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับในการเรียนหนังสือ เรามีหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน หลักสูตร LADO Saturday Program เป็นหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตร LADO เต็มเวลาและอาจารย์ผู้สอนก็เป็นผู้สอนหลักสูตร LADO เต็มเวลาทำการสอนหลักสูตรนี้เร็วกว่าหลักสูตรเต็มเวลาถึง 25%

ตารางเรียน: วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 13:30 น. 

หลักสูตร LADO เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีทั้งหมดสิบระดับตามด้วยวิชาเลือกเสรีระดับสูง ได้แก่:

 • ไวยากรณ์ขั้นสูง
 • การฟังขั้นสูง
 • วรรณคดีอเมริกัน
 • การอ่านขั้นสูง
 • ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • เหตุการณ์ปัจจุบัน
 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
 • การปรับสำเนียงต่างประเทศและการสนทนา
 • การพูดในที่สาธารณะ

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL, IELTS, GRE อีกด้วย

การติวเข้มแบบส่วนตัว – นักศึกษาจะได้รับความเอาใจใส่แบบเป็นรายบุคคล สามารถจัดตารางเรียนได้ด้วยตนเอง และเอาชนะต่ออุปสรรคในการเรียนรู้อย่างเจาะจง

นอกจากนี้สถาบัน Lado International Institute ยังเสนอหลักสูตร TEFL Certificate Program อีกด้วย หลักสูตร LADO TEFL Certificate นี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนตามมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้โดย TESOL ซึ่งเป็นสมาคมการศึกษาระดับโลกของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาที่พูดภาษาอื่น หลักสูตรนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีความครอบคลุมมากที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา

มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองสามแห่งด้วยกันให้เลือก ได้แก่: วิทยาเขต Washington DC, วิทยาเขต Arlington รัฐ VA และวิทยาเขต Silver Spring รัฐ MD

สถาบัน Lado International Institute มีวิทยาเขตสามแห่งที่ตั้งอยู่ภายในตัวเมืองและรอบเมือง Washington DC ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมโดยการขนส่งสาธารณะที่แสนสะดวกอีกด้วย

สาขาใหม่ของสถาบันตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย Baldwin เมือง Berea รัฐ Ohio

สถาบัน LADO International Institute กำลังจะเปิดอีกหนึ่งสาขาซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในวิทยาเขต Berea ของมหาวิทยาลัย Baldwin Wallace จะทำการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ในวันที่ 24 สิงหาคม หลังจากที่เปิดสถาบันสอนภาษาและประสบความสำเร็จในเมืองใหญ่ของรัฐ Washington, D.C. มามากกว่า 45 ปี สถาบัน LADO ได้ตัดสินใจทำงานร่วมกับ BW โดยมีจุดประสงค์ในการเสนอการบริการเพื่อช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติให้ไปสู่ความสำเร็จทางด้านวิชาการและเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขา

BW/LADO สาขาใหม่จะทำการเปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ 85.5 ชั่วโมงในช่วงเวลาเช้าและบ่าย เริ่มต้นตั้งแต่ภาคฤดูใบไม้ร่วงของปีค.ศ. 2015 รวมไปถึงภาคฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนของปีค.ศ. 2016 ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาตลอดทั้งปี

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันที่แสนจะอบอุ่น

บางครั้งการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถช่วยให้ท่านรู้สึกเหมือนกับว่าท่านพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้น เรามุ่งมั่นที่จะใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้นเพื่อช่วยให้ท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านอยู่บ้านของตนเองเมื่อเดินทางมาถึง สถาบัน LADO International Institute ทำงานร่วมกับ Just Like Home เพื่อนำความสะดวกสบายภายในที่พักอาศัยมาให้แก่ท่าน โปรแกรมโฮมสเตย์ของพวกเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่านรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านของท่านเอง

ฟิลด์ทริป

ท่องเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง DC กับพวกเรา เช่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การแข่งขันกีฬา อนุเสาวรีย์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลายแห่ง สถานที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานอีกหลายแห่ง

ค่าเล่าเรียน

$500-$1,000 เซสชั่น

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

เอกชน

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ • ขนาดของโรงเรียน

  Small
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

แบ่งปัน
Washington DC
เยี่ยมชมเรา
409 9th St. NW Suite C100 (Concourse Level) Washington, DC

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและวิธีการสมัครเข้าเรียน อ่านบทสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ และอื่น ๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา