*

American University – International Accelerator

International Accelerator

IELP เป็นหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษของ American University ตั้งอยู่ในกรุง Washington, DC ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร English Language Training Academy (ELTA) ของ American University

ELTA เป็นหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเรียนรู้จักกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน นักศึกษาจะได้รับ:

 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียนที่มีความหลากหลายและมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
 • มีทั้งหมดสี่ระดับตั้งแต่ระดับกลางสูงไปจนถึงระดับก้าวหน้า
 • ทำการเรียนการสอน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • การฟังคำบรรยายจากแขกรับเชิญ, เวิร์คช้อป, จับคู่สนทนากับนักศึกษาของ AU และไปทัศนศึกษาภายในกรุง Washington, DC
 • มีที่พักอาศัยภายในวิทยาเขตให้นักศึกษาในช่วงฤดูร้อน และมีบริการช่วยหาที่พักภายนอกวิทยาเขตให้แก่นักศึกษาตลอดปี
 • การให้คำปรึกษาแนะแนวทางด้านวิชาการและอาชีพ
 • สิทธิในการเข้าใช้อุปกรณ์และสถานที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างของ AU
 • ให้ความช่วยเหลือทางด้านวีซ่าแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
 • เสนอการยอมรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข

ตารางการศึกษา

นักศึกษาสามารถเลือกเวลาทำการศึกษาได้ ตารางการศึกษาทั้งหมดถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของนักศึกษาแต่ละคน และเพื่อช่วยพวกเขาให้มีความพร้อมทางด้านอาชีพการงาน การศึกษา หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในอนาคตของพวกเขา

 • ภาคฤดูใบไม้ร่วง
  ปลายเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม (14/15 สัปดาห์)
 • ภาคฤดูใบไม้ผลิ
  ต้นเดือนมกราคม - กลางเดือนพฤษภาคม (14 สัปดาห์)
 • ภาคฤดูร้อน
  ต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนสิงหาคม (10 สัปดาห์), ต้นเดือนมิถุนายน - ต้นเดือนกรกฎาคม (5 สัปดาห์)

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • ค่าเล่าเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิเท่ากับ 7,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าเล่าเรียนต่อหนึ่งภาคการศึกษาในช่วงฤดูร้อนหลักสูตร 10 สัปดาห์เท่ากับ 5,400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และหลักสูตร 5 สัปดาห์เท่ากับ 2,700 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าประกันสุขภาพของ AU ในการศึกษาภาคฤดูร้อนเท่ากับ 470 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในการศึกษาภาคฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ (ต่อหนึ่งภาคเรียน)
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมไปถึง ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางจะแตกต่างกันออกไป นักศึกษาสามารถเข้าไปดูค่าใช้จ่ายโดยประมาณได้ที่เว็ปไซต์ของ ELTA:  http://www.american.edu/spexs/elta/index.cfm

รายวิชา

นักศึกษาในระดับ 3 จะทำการศึกษาสองวิชาหลัก ได้แก่: การอ่านและการเขียนไวยากรณ์ การฟังและการพูด นักศึกษาในระดับ 4, 5 และ 6 จะทำการศึกษาสามวิชาที่มีความแตกต่างและไม่เหมือนใคร ได้แก่: การเขียนและไวยากรณ์ การอภิปรายเชิงวิชาการ และการอ่านและคำศัพท์ นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้ทำการศึกษาวิชาที่สี่ เช่น ชีวิตและสังคมในกรุง Washington, DC ภาพยนตร์และสังคมอเมริกันศึกษา และโทรทัศน์และสังคมอเมริกันศึกษา ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นด้านการสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ และช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา

เกณฑ์การสมัคร

ผู้สมัครทุกคนต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาแล้ว นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร ELTA จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์
 • ค่ามัดจำให้แก่ American University จำนวน 200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
 • ใบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารแสดงงบทางการเงิน

เกี่ยวกับ American University

American University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีที่ตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุง Washington, DC เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 69 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 73 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 11 หลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (JD) และหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาถึง 72 หลักสูตร นอกจากนี้ในหมู่นักศึกษาของเรายังมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก มีนักศึกษาที่เดินทางมาทำการศึกษาจากทุกรัฐทั้งใน 50 รัฐ จากเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (D.C.) และจาก 140 ประเทศทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2014 มีนักศึกษาลงทะเบียนทำการศึกษากับเราเป็นจำนวนทั้งหมดถึง 13,061 คน

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนของ ELTA ทุกท่านมีคุณสมบัติสูงและทุ่มเทให้กับการสอน ทุกท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือได้รับใบประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศมาแล้ว

สถานที่ตั้ง

American University อยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดิน Tenleytown/AU Metro เพียงหนึ่งไมล์เท่านั้น นักศึกษาสามารถนั่งรถรับส่งของมหาวิทยาลัยไปได้ฟรี มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนถนน Embassy Row และอยู่ไม่ไกลจากสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ของเมือง Washington DC อีกด้วย สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ สนามบิน Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) ซึ่งใช้เวลาเดินทางไปถึงโดยรถยนต์หรือรถไฟใต้ดินเพียง 25 นาทีเท่านั้น

ชีวิตในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตร ELTA มีสิทธิเข้าใช้บริการนักศึกษาและเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตได้ เช่น:

 • ศูนย์สุขภาพนักศึกษา
 • ห้องสมุดของ AU
 • ศูนย์สนับสนุนการศึกษาและการเข้าถึง
 • การจับคู่สนทนา
 • ศูนย์จิตวิญญาณ Kay
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกรีฑา
 • บริการรถรับส่งของ AU ฟรี
 • องค์การนักศึกษา
 • ศูนย์ศิลปะ Katzen

ค่าเล่าเรียน

$50,000—$60,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

เอกชน

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

กิจการสาธารณะ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  MSCHE
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์
 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 70+ , การทดสอบ IELTS: Band 5.5+

แบ่งปัน
Washington DC
เยี่ยมชมเรา
4801 Massachusetts Ave, NW Washington, DC

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา