ค่ายฤดูร้อน iD Tech - iD Tech - Study in the USA Campbell CA

iD Tech
ค่ายฤดูร้อน iD Tech

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $300—$3000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
iD Tech

iD Tech
910 East Hamilton Ave
Campbell CA 95008
P: 4086902808
ภาคฤดูร้อน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • STEM
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน

Related Articles