Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP) - Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP) - Study in the USA Redwood City CA

Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ติวเข้มภาษอังกฤษ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA, WASC , ACCJC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: No requirements, การทดสอบ IELTS: No requirements

 • สื่อสังคม
โปรแกรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นของซิลิคอนแวลเลย์ (SVIEP) คือโประแกรมการเรียนที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนที่จะแสวงหาเพิ่มพูลทักษะคุณภาพด้านภาษาอังกฤษให้ (มีระดับที่) สูงขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาในระดับวิทยาลัย เมื่อนักเรียนที่ประสพความสำเร็จผ่านหลักสูตรระดับ 4 ของเอ็สวีไออีพี (SVIEP) ที่กำหนดไว้แล้ว วิทยาลัยซานมาเทลที่ซิลิคอนแวลเลย์ และอีกบางวิทยาลัยรับรับให้สิทธิ์เพื่อเข้าเรียนในวิทยาลัยนั้นๆได้ (เช่น วิทยาลัยแคนาดา วิทยาลัยซานมาเทล และวิทยาลัยสกายไลน์) เข้าดูโปรแกรมเอ็สวีไออีพี (SVIEP) ออน์ไลน์ได้ที่ http://smccd.edu/sviep/.

และนี่คือสองสามเหตุผล ว่าทำไมเราประสพความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนโดยผ่านโปรแกรมเอ็สวีไออีพี (SVIEP) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา

 • คะแนนการสอบ TOEFL / IELTS มิได้เป็นตัวกำหนดในการได้รับสิทธิ์เพื่อให้เข้าเรียน
 • รับรองได้การเข้าเรียนในวิทยาลัยหลังจากสำเร็จตามหลักสูตรในระดับ 4
 • วันที่เริ่มเข้าร่วมหลักสูตร 5 วัน ต่อปี เริ่มในเดือน ( มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม มกราคม และ มีนาคม) โดยมีให้เลือกลงเรียนตามระยะเวลาสำหรับ 8 สัปดาห์ 16 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ หรือ 32 สัปดาห์
 • การเรียนการสอน 22 ชม.ต่อสัปดาห์ ประกอบด้วยชั้นเรียนเพื่อการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ และวัฒนธรรมอเมริกัน
 • ชั้นเรียนจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (ทีมีนักเรียนจำนวนไม่มาก) ทำให้เกิดความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึงจากครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิปริญญาโท และมีประสพกาณ์ด้าน TESOL ด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทางเลือกด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูลประสพการณ์ด้านวัฒนธรรม
 • การเตรียมตัวในช่วงรอยต่อเพื่อการเข้าเรียนในวิทยาลัย เช่น การเข้าถึงการบริการของศูนย์การดูแลเพื่อสุขภาพ (การบริการของ)ห้องสมุด และการบริการต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษา เช่น สโมสรนักศึกษา หรือ กิจกรรมหลากหลายวัฒนธรรม รวมถึง การเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นต่างๆ
 • หลังจากสำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดของเอ็สวีไออีพี (SVIEP) ตลอดจนการโอนหน่วยกิตไปที่วิทยาลัยใดวิทยาลัยหนึ่งใน 3 วิทยาลัยที่รับรองให้สิทธิ์เพื่อเข้าเรียนต่อ เพราะเป็นข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่จะได้รับโอกาสในการโอนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย UCs, CSUs และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วยอ

เรื่อราวความสำเร็จของบินดิ: จาก (ความสำเร็จในหลักสูตร) SVIEP สู่วิทยาลัยแคนาดาในสาขาเอกด้านการออกแบบตกแต่งภายใน

“SVIEP” คือ หลักสูตรการเรียนฯ ที่มีสภาพแวดล้อมดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สอง ฉันสำเร็จหลักสูตร SVIEPในปี 2017 และกำลังมุ่งศึกษาในปริญญาสาขาด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่วิทยาลัยคนาดา และ ปัจจุบันกำลังวางแผนที่จะโอนหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษา (ที่กำหนดเรียน) 4 ปี ครูผู้สอน และผู้ประสานงานทุกท่านของหลักสูตรนี้มีความเข้าใจรอบรู้ และ ดิแนได้รับการต้อนรับป็นอย่างดี ย้อนเวลาไปเมื่อครั้งนั้น (ฉัน) รู้สึกโล่งใจ และยินดีในความเจริญก้าวหน้าของตัวเองในแต่ละวัน พวกเขา (ทีมผู้สอน และผู้ประสานงานทุกท่าน ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน SVIEP  มีระบบการ)จัดชั้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อนักเรียนสามารถได้รับความใส่ใจได้อย่างเต็มที่จากในชั้นเรียนนั้นๆ ซึ่งฉันเพลิดเพลินพอใจทีเดียว ท่านจะไม่เสียใจเลยที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร SVIEP เพราะมีทีมผู้สอน และผู้ประสานงานทุกท่าน ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมที่สุด

Bindi Lee 李思蓉 บินดี้ ลี

เรื่องราวความสำเร็จของ Quyen Nguyen: จาก (ความสำเร็จในหลักสูตร) SVIEP สู่วิทยาลัยสกายไลน์ในสาขาเอกด้านการบัญชี

ในฐานะที่เป็นนักศึกษาต่างชาติ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับดิฉัน SVIEP คือหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด ที่ช่วยให้ดิฉันได้ก้าวกระโดดสู่เส้นทางการศึกษาในสหรัฐ หลักสูตร SVIEP ช่วยทำให้ฉันมีความมุ่งมั่น และนำไปสู่เป้าหมาย การเตรียมตัวด้วยหลักสูตร SVIEP ช่วยสร้างความเชื่อมั่น และ ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับฉัน เมื่อถึงเวลาที่จะขอโอนย้าย (หน่วยกิต) เข้าสู่หลักสูตรวิชาที่ดิฉันจะมุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาด้านการบัญชีต่อไป ดิฉันมีประสพการณ์ที่ดีเยี่ยมจากหลักสูตร SVIEP พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูผู้สอนและเพื่อนๆ นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าบนเส้นทางการศึกษาของดิฉัน

Quyen Nguyen เหงีวยน

เรื่องราวความสำเร็จของแคลวิน: จาก (ความสำเร็จในหลักสูตร) SVIEP สู่วิทยาลัยซานมาเทลในสาขาเอกด้านธุรกิจ

ผมได้รับประสพการณ์ที่มีค่าอย่างมากในช่วงเข้าเรียนหลักสูตร SVIEP ครูผู้สอนทุกท่าน ตลอดจนผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกสถานการณ์เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของพวกเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยประสพการณ์ส่วนตัวของผม การเข้าเรียนหลักสูตร SVIEP ก่อนที่จะสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการส่งเสริมความเชื่อมั่นของท่าน (ครูผู้สอน และผู้ประสานงานทุกท่าน ตลอดจนหลักสูตรการเรียนการสอน SVIEP ) จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นักเรียนเคี่ยวเข็ญ และผลักดันตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้แกร่งขึ้น หากท่านต้องการเตรียมด้านทักษะภาษาอังกฤษของท่านก่อนที่จะสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้ ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดี

Calvin (Sai Saing Lai) แคลวิน ไซ่เซียงไล

เรื่องราวความสำเร็จของกราซี: จาก (ความสำเร็จในหลักสูตร) SVIEP สู่วิทยาลัยแคนาดาในสาขาเอกด้านมานุษยวิทยา

ดิฉันได้รับประโยชน์จากหลักสูตรโปรแกรม SVIEP เป็นอย่างมาก ทำให้ภาษาอังกฤษของดิฉันได้รับการแก้ไขปรับปรุง และเชี่ยวชาญขึ้น ตลอดจนช่วยให้มีการเตรียมตัวได้อย่างดีเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย โปรแกรม SVIEP ช่วยสร้างความเชื่อมั่น และ ดิฉันพึงพอใจในพัฒนาการของตนเอง SVIEP เป็นชั้นเรียนขนาดเล็ก (ทีมีนักเรียนจำนวนไม่มาก) ทำให้ดิฉันสามารถสื่อสารกับครูผู้สอน และเพื่อร่วมชั้นเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ และใกล้ชิด (ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย) ที่สำคัญอย่างยิ่งก่อนการเข้าศึกษาในวิทยาลัย และสมัครเข้ารับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย ปัจจุบันนี้ดิฉันพยายามที่จะมุ่งมั่นในสาขามนุษยวิทยาที่วิทยาลัยแคนาดา และวางแผนที่จะลงเรียนในสาขาที่สองก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตร SVIEP คือหนทางในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด

Gracie Guo 郭元春 กราซี่ กุย-โอ

เรื่องราวความสำเร็จของวินนี่: จาก (ความสำเร็จในหลักสูตร) SVIEP สู่วิทยาลัยซานมาเทลในสาขาเอกด้านประวัติศาสตร์ศิลป์

ไม่มีอีกแล้วที่ใครจะสามารถขอโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองในการเตรียมตัวเพื่อนำพาไปสู่การเรียนรู้ในระดับใหม่ต่อไปได้ดีไปกว่าหลักสูตร SVIEP อีกแล้ว ดิฉันได้รับประโยชน์เหลือล้น และสามารถเริ่มต้นชีวิตในวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น เมื่อดิฉันสำเร็จตามเกณฑ์ SVIEP ในปี 2017 หลักสูตร SVIEP มีลักษณะพิเศษด้วยระบบชั้นเรียนขนาดเล็ก (ทีมีนักเรียนจำนวนไม่มาก) โดยมุ่งเน้นความต้องการจริงๆของนักเรียน ทั้งด้านการเรียน และด้านชีวิต และการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาก้าวหน้า ดิฉันภุมิใจดีใจในความสำเร็จ และเชื่อว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวท่าน การศึกษาในหลักสุตร SVIEP ถือเป็นก้าวแรกในความสำเร็จของท่าน และดิฉันหวังว่าอนาคตของท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จ และ การสนับสนุนช่วยเหลือ

Winnie Wang วินนี่ หวัง

San Mateo Colleges
 
EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP)

Show More

Silicon Valley Intensive English Program (SVIEP)

Cañada College
4200 Farm Hill Blvd.
Redwood City CA 94061-1099
P: 650-381-3514


College of San Mateo
1700 W. Hillsdale Boulevard College Center, Building 10, Room 310
San Mateo CA 94402
P: not specified


Skyline College
3300 College Drive
San Bruno CA 94066
P: not specified
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • อาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฝึกงาน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การละคร
 • อาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงชีวภาพ
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฝึกงาน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โทรคมนาคมและสื่อมวลชน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • วีดีโอและการผลิตเครื่องเสียง
 • อาชีวศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL

Related Articles