วิทยาลัย Irvine Valley - Irvine Valley College - Study in the USA Irvine CA

Irvine Valley College
วิทยาลัย Irvine Valley

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  วิทยาการคอมพิวเตอร์, โอนย้ายมหาวิทยาลัย, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC , ACCJC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 50+, PTE Academic: 40+, ELS: Level 109, Duolingo: 80+, Step EIKEN: 2, iTEP: 3.5, Cambridge English: 160+, การทดสอบ IELTS: Band 4.5+

 • สื่อสังคม
Irvine Valley College
5500 Irvine Center Drive
Irvine CA 92618
P: (949)451-5414
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • เศรษฐศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมวิทยา
 • การกีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • อาชีวศึกษา
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • การบัญชี
 • Acting & Performing Arts
 • มานุษยวิทยา
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การวิจัยทางด้านธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • College Transfer
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เต้นรำ
 • Digital Arts
 • เศรษฐศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • Health Sciences
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • Liberal Arts & Humanities
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • Photography
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมวิทยา
 • การกีฬา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • อาชีวศึกษา
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • ศิลปะ
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เต้นรำ
 • Digital Arts
 • การเงิน
 • การจัดการทั่วไป
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • Retail Management
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย

Related Articles