UCI Division of Continuing Education (University of California Irvine)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ควอเตอร์

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, TOEFL และการเตรียมตัวสอบ

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ UCIEP

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

แผนกการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย UC Irvine นำเสนอประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และด้านวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติทั่วโลก เพื่อช่วยนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จในสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขันของโลกปัจจุบัน ประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับรวมไปถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงสุด ใบประกาศนียบัตรรับรองหลังสำเร็จการศึกษา และการเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จ นอกจากนี้เรายังเสนอบริการหลายอย่างที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษา เช่น บริการหาที่พักอาศัย และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยนักศึกษาในการปรับตัวและการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากชั้นเรียนทุกชั้นของเราจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนผู้ได้รับการรับรองทางคุณวุฒิและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนมานานหลายปีแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา และยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตรการศึกษาของเรา! นอกจากนี้ FBI ได้จัดให้เมือง Irvine เป็นเมืองอันดับที่ 1 ของเมืองใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน และถูกล้อมรอบด้วยชายฝั่งทะเลที่มีระยะความยาวถึง 42 ไมล์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก UC Irvine ตั้งอยู่ใกล้ความสถานที่ที่มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาทำรวมไปถึงรีสอร์ทริมชายหาดและสวนสนุกต่าง ๆ เช่น Disneyland และ California Adventure และยังตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางเมืองสำคัญหลายเมืองได้แก่ เมือง Los Angeles และเมือง San Diego เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยให้นักศึกษาอย่างคุณทำการเรียนรู้และเติบโตก้าวหน้าขึ้น

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ ESL 10 สัปดาห์

 • ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับและตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนผู้อุทิศตนให้แก่นักศึกษาและได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านของเรามีประสบการณ์ในการสอนโดยเฉลี่ย 16 ปี ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดในความสำเร็จของนักศึกษา
 • ได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมและทำการโต้ตอบภายในชั้นเรียนของหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นและเน้นการใช้ภาษาที่แท้จริงทั้งทางด้านวิชาการ ธุรกิจ และสังคม
 • เตรียมความพร้อมต่อความสำเร็จทางอาชีพในอนาคตของคุณหรือในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวผู้มีคุณวุฒิพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
 • ยกระดับทักษะของคุณในชั้นเรียนวิชาเลือกระดับสูง รวมไปถึงวิชาสำนวน การออกเสียงแบบอเมริกัน ภาพยนตร์อเมริกัน ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ คำศัพท์ขั้นสูง และไวยากรณ์ขั้นสูง
 • ฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกับเพื่อนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UCI ผ่านชมรม Communication Club
 • เตรียมทำคะแนนสอบ TOEFL และ IELTS ให้สูงขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 4 สัปดาห์

 • ลงทะะเบียนเรียนเพียงหนึ่งเซสชั่นใช้ระยะเวลาทำการศึกษา 4 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ หรือ 12 สัปดาห์ก็ได้
 • รับทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้านการเงิน การตลาด หรือการค้าระหว่างประเทศ
 • เพิ่มพูนเครือข่ายการติดต่อทางธุรกิจจากหลายประเทศ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจต่างวัฒนธรรม
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านการตรวจสอบประเภทการจัดการ
 • ทำความคุ้นเคยกับแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
 • เติมเต็มการเรียนรู้ของคุณโดยการศึกษาเฉพาะกรณี ฟังวิทยากรรับเชิญ และการไปเยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ
 • เสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณก่อนเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรทั้งหลายของ UC Irvine Extension หรือก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร MBA
 • ยกระดับทักษะต่าง ๆ ของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยวิชาเลือกในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์อเมริกัน การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT
 • รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรการศึกษาของคุณ

หลักสูตรการสนทนาและวัฒนธรรม 4 สัปดาห์

 • เรียนรู้ด้านการพูดและทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษที่แท้จริงด้วยความมั่นใจที่มีมากขึ้นภายในชั้นเรียนที่เน้นการสื่อสารที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
 • ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกันโดยเน้นด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการฝึกเขียน
 • ฟื้นฟูทักษะทางภาษาของคุณก่อนที่จะเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากหลายประเทศและรับมุมมองใหม่จากประเทศต่าง ๆ
 • เยี่ยมชมสถานที่ใกล้เคียงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการไปทัศนศึกษากับชั้นเรียน
 • พัฒนาทักษะของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยการศึกษาวิชาเลือกเสรีในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์อเมริกัน การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการเตรียมสอบ TOEFL iBT
 • รับใบประกาศนียบัตรเมื่อสำเร็จหลักสูตรการศึกษาของคุณ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร International Undergraduate Preparation Program (IUPP)

IUPP เสนอโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติสร้างรากฐานที่มั่นคงในการฝึกฝนภาษาอังกฤษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำการศึกษาในชั้นเรียนของระดับปริญญาตรีเพื่อเก็บหน่วยกิต ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้โครงสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีคุณสมบัติของ UCI นอกจากบริการให้คำปรึกษาแนะแนวไปจนถึงการติวภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวแล้ว นักศึกษาจะได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างใบสมัครให้ดีขึ้นเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและการไปสู่ความสำเร็จทางด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร International Graduate Studies Preparation Program (IGSPP)

IGSPP เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติทั้งทางด้านวิชาการขั้นสูง ด้านวิชาชีพ และด้านทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการสมัครเข้าศึกษาและประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการในบัณฑิตวิทยาลัยที่นักศึกษาคาดหวังไว้ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว การแนะนำให้รู้จักมหาวิทยาลัย UCI และโอกาสในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมทางสังคมกับนักศึกษาชาวอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติคนอื่น

หลักสูตร Accelerated Certificate Programs (ACPs) และหลักสูตร Pathway รวมไปถึง OPT

หลักสูตร Accelerated Certificate Programs (ACPs)เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะด้านที่ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมึความสมดุลกันโดยเน้นด้านการมีประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตร 3 เดือนที่ทำการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ของพวกเขา นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมของตนและนำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาอาชีพของตนได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตร ACPs ของเราเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงานที่ได้รับค่าตอบแทนด้วยเป็นระยะเวลา 1 ปีภายในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับ OPT (Optional Practical Training) หลักสูตร ACPs ของเราเสนอสามสาขาวิชาได้แก่วิชาบริหารธุรกิจ วิชาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และวิชาการจัดการโรงแรมและการตลาดที่เปิดรับนักศึกษาทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา 2 ปีจากมหาวิทยาลัยเข้าศึกษา!

UCI เปิดสอนหลักสูตร ACPs ในสาขาวิชาต่อไปนี้:

 • การบริหารโครงการประยุกต์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
 • การตลาดดิจิทัล
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบัน
 • การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมระหว่างประเทศ
 • การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
 • การตลาด
 • สื่อและการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL)

การฝึกงาน: หลังจากที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ACP แล้วนักศึกษาจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกงาน 3 เดือนของเรา ซึ่งเป็นตำแหน่งงานที่นักศึกษาจะไม่ได้ค่าตอบแทนแต่จะช่วยทำให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ มาใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง การทำโครงการในที่ทำงาน และการสร้างเครือข่ายการติดต่อทางวิชาชีพ UCI ได้สร้างความสัมพันธ์และเป็นพันธมิตรที่ดีกับบริษัทในท้องถิ่นกว่า 200 บริษัทและนักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีสภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในเขต Orange County และเขตเมือง Los Angeles นอกจากนี้ยังมีบริษัทเก่าหลายแห่งที่นักศึกษาของเราได้เข้าร่วมฝึกงานด้วย ได้แก่ Starbucks, MTV, Panasonic และ Hilton

Optional Practical Training (OPT):หลังจากที่ทำการศึกษาเป็นระยะเวลา 9 เดือนจนสำเร็จแล้ว ตัวอย่างเช่น ทำการศึกษาหลักสูตร ACPs 2 สาขาวิชาและฝึกงาน 1 ครั้ง นักศึกษาจะสามารถทำการสมัครขอทำงานผ่าน OPT ได้ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้วีซ่าประเภท F-1 ได้และทำงานในตำแหน่งงานที่ได้รับเงินเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีที่ใดก็ได้ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาหลายคนได้ใช้ข้อมูลติดต่อที่ตนได้รับผ่านหลักสูตร ACP และการฝึกงานเพื่อหางานทำผ่าน OPT และมีหลายคนได้ทำงานต่อกับบริษัทที่พวกเขาเข้าฝึกงาน มหาวิทยาลัยของเราตั้งอยู่ในเมือง Irvine ซึ่งเป็นเมืองที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีตลาดงานที่เจริญรุ่งเรืองจึงทำให้มีโอกาสมากมายที่จะหางานทำที่นี่ได้หากนักศึกษาต้องการที่จะอยู่ในพื้นที่นี้

CEA UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: UCI Division of Continuing Education (University of California Irvine)

Show More

UCI Division of Continuing Education (University of California Irvine)

UCI Division of Continuing Education
International Programs P.O. Box 6050
Irvine CA 92616-6050
P: +1 949.824.5991
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • การสื่อสาร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรโฮมสเตย์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ