Coquitlam College
วิทยาลัย Coquitlam

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $5,000—$10,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Coquitlam College

Coquitlam College
516 BROOKMERE AVENUE
COQUITLAM BC V3J 1W9
P: 1-604-939-6633
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน (อายุ 10-17 ปี)
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน