Vancouver Career College
วิทยาลัยอาชีพ Vancouver

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  วิศวกรรมการบิน, การบินและอวกาศ, การแสดง (BFA)

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม
Vancouver Career College

Vancouver Campus
1100 - 626 West Pender Street
Vancouver BC V6B 1V9
P: 604 915 9675


Burnaby Campus
5021 Kingsway Street
Burnaby BC V5H 4A5
P: 604 438 6881


Surrey Campus
230 - 13401 108 Ave
Surrey BC V3T 5T3
P: 604 580 2133
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • วิทยาศาสตร์การบิน
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • สรีรวิทยา