*

University of Arkansas - Fort Smith

เรามุ่งมั่นที่จะฝึกฝนนักศึกษาของเราให้มีทั้งทักษะและการฝึกฝนที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จทางด้านการศึกษาและอาชีพของนักศึกษา เราเสนอโอกาสที่ดีทั้งในด้านการศึกษา การสัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในบรรยากาศที่เน้นด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกไปใช้ชีวิตภายนอกที่แท้จริง

ในทุก ๆ ภาคเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Fort Smith (UAFS) มีนักศึกษาเริ่มต้นการศึกษามากกว่า 7,500 คน นักศึกษาทุกคนเดินทางมาพร้อมกับความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่และคณาจารย์ของเราจะช่วยทำให้ความใฝ่ฝันเหล่านั้นเป็นจริง เรามุ่งมั่นที่จะฝึกฝนนักศึกษาของเราให้มีทั้งทักษะและการฝึกฝนที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จทางด้านการศึกษาและอาชีพของนักศึกษา เราเสนอโอกาสที่ดีทั้งในด้านการศึกษา การสัมผัสกับวัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาในบรรยากาศที่เน้นในด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการออกไปใช้ชีวิตจริงภายนอก นักศึกษาที่เลือกมาทำการศึกษาที่ UAFS มีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างกันและมาจากทุกที่ทั่วประเทศทั่วโลก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของ Lion Family คณาจารย์ของเราให้ความสำคัญกับการศึกษาของนักศึกษาทุกคน นักศึกษาจะได้พบและได้รู้จักกับอาจารย์หลายท่านตั้งแต่วันแรกที่เริ่มการศึกษาจนกระทั่งวันจบการศึกษา

มาเริ่มสร้างอนาคตของคุณกับเรา เรามั่นใจว่าคุณจะพึงพอใจกับผลที่ได้รับ 

เหตุผล 7 ประการที่คุณควรเลือกทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Fort Smith

 1. การศึกษาคุณภาพสูงในราคาประหยัด
 2. เสนอหลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และมีอาจารย์ผู้สอนและนักค้นคว้าวิจัยผู้ชนะรางวัลต่าง ๆ เข้าร่วมทำงานด้วย
 3. ชั้นเรียนขนาดเล็ก และรับให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว (มีศูนย์ติวเข้มฟรี)
 4. เสนอหลักสูตรการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่และเน้นในการลงมือปฏิบัติ
 5. มีวิทยาเขตที่สวยงามและปลอดภัย (ได้รับรางวัลบำรุงรักษามหาวิทยาลัยดีเด่นระดับชาติในปี 2003)
 6. นักศึกษามีโอกาสในการรับอาสาสมัครหรือฝึกงาน และมีโอกาสในการได้งานทำสูง
 7. มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการทำการเรียนการสอนที่ใหม่และทันสมัยให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้
University of Arkansas – Fort Smith

หลักสูตรการศึกษา

สาขาวิชายอดฮิตที่นักศึกษาชาวต่างชาติเลือกศึกษาที่ UAFS ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ กราฟฟิคดีไซน์ และการสื่อสารข้อมูล นอกจากนี้ UAFS ได้เสนอสาขาวิชาดังต่อปีนี้...

 • เทคโนโลยีและแอนิเมชั่น
 • ชีววิทยา
 • เคมี
 • เคมีที่เน้นสอนด้านชีวเคมี
 • กระบวนการยุติธรรม
 • การเงิน>
 • กราฟฟิคดีไซน์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เว็บ ดีเวลโลบเปอร์
 •  
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้นำองค์กร
 • การบัญชี
 • การบริการธุรกิจ
 • การตลาด
 • การพยาบาล
 • ภาษาอังกฤษ
 • ประวัติศาสตร์
 • การสื่อสารข้อมูล
 • ดนตรี
 • จิตวิทยา
 • วาทศิลป์และการเขียน
 • ภาษาสเปน
 • สตูดิโอ อาร์ท
 • ภาพยนต์

วิทยาลัยธุรกิจของเราได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาจาก AACSB และถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5% แรกของโลก AACSB แสดงถึงมาตรฐานความสำเร็จทีสูงที่สุดของโรงเรียนสอนด้านธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้คณาจารย์ของเราได้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันสอนด้านธุรกิจ และสถาบันสอนด้านการเมืองและการปกครองที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างมาก ทุกท่านที่ทำการสอนที่นี่ล้วนแต่มีความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนักศึกษาทุกคนที่ UAFS และทุกท่านต้องการที่จะแบ่งบันวิชาความรู้และความเข้าใจที่มีอย่างลึกซึ้งจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของแต่ละท่านอีกด้วย

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Fort Smith ช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานทำและช่วยในเรื่องการออกไปฝึกงาน ตัวอย่างเช่น Matteus จากประเทศบราซิลได้รับเข้าฝึกงานที่ World Trade Center เมือง Rogers รัฐ Arkansas และหลังจากที่สำเร็จการศึกษาเขาก็ได้รับเข้าทำงานต่อทันที

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน

 1. แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนของนักศึกษาชาวต่างชาติ
 2. แบบฟอร์มแจกแจงและยืนยันข้อมูลทางการเงิน
 3. ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานทางการเงิน กรุณาแจ้งเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ลงรายมือชื่อนักศึกษาหรือผู้สนับสนุนทางการเงินและประทับตราด้วย
 4. ใบรับรองการศึกษาชั้นมัธยม/ใบแสดงผลการศึกษาของการศึกษาหลังชั้นนมัธยมศึกษา
 5. ใบแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ:
  1. รายงานผลสอบ TOEFL ที่มีคะแนน (61 IBT, 500 แบบกระดาษ, 173 CBT)
  2. รายงานผลสอบ IELTS ที่มีคะแนน(5.5 หรือมากกว่า)
  3. ใบแสดงผลสอบ ACT/SAT
   1. I. ACT ต้องได้คะแนน 19+ ทั้งในภาษาอังกฤษและการอ่าน
   2. II. SAT ต้องได้คะแนน 470+ ทั้งในด้านการเขียนและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
  4. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ELS ในระดับ 12
  5. นักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันการศึกษาอื่นภายในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแนบใบแสดงหลักฐานการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับ 1 และ 2 ที่มีเกรด “C” หรือเกรดที่สูงกว่า
 6. สำเนาพาสปอร์ต (และวีซ่าถ้าอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา)
 7. ใบแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน MMR
University of Arkansas – Fort Smith

การบริการและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Fort Smith มีความภาคภูมิใจนำเสนอการบริการและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาทางด้านต่าง ๆ ดังนี้: ที่พักภายในวิทยาลัย ติวเข้มฟรี อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวที่ยอดเยี่ยม และศูนย์ฟิตเนสที่สนุกและปลอดภัย ที่พักมีทั้งแบบอพาร์ทเม้นท์และแบบหอพักนักศึกษา และมีเครื่องมือออกกำลังกายต่าง ๆ ในศูนย์ฟิตเนสดังนี้ เครื่องออกกำลังกายบริหารหัวใจ อุปกรณ์ยกน้ำหนัก มีสนามกีฬาขนาดใหญ่และเปิดสอนคลาสต่าง ๆ ฟรี นอกจากนี้ UAFS มีแผนการที่จะสร้างศูนย์ฟิตเนสใหม่ภายในวิทยาเขตในปี ค.ศ. 2016 และยังมีศูนย์ศิลปะการแสดงใหม่และทันสมัยตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตที่กำลังจะสร้างเสร็จภายในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ. 2015 อีกด้วย

มีศูนย์ Academic Success Center บริการติวเข้มนักศึกษาแบบตัวต่อตัว และมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวคอยดูแลนักศึกษาในระหว่างการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ตารางการเรียนที่เหมาะสมและดีที่สุด อีกทั้งคอยแนะนำชั้นเรียนต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องลงเรียนในหลักสูตรที่ได้เลือกไว้อีกด้วย

สถานที่ตั้งและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา

สำนักงาน Student Activities Office (SAO) ได้วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาทำตลอดภาคการศึกษา มีองค์กรนักศึกษาทั้งหมด 80 องค์กรด้วยกัน ซึ่งได้ถูกจัดต้งไว้เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมทำกิจกรรมที่สนุกสนานด้วยกันหรือได้รับการสนับสนุนทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและในชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานนานาชาติได้วางแผนทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่างเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติมีส่วนได้ไปสัมผัส  ได้เห็น และได้ทำมากขึ้น

University of Arkansas – Fort Smith

นักศึกษาพูดถึงมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Fort Smith อย่างไรบ้าง

มหาวิทยาลัยของฉันมีบรรยากาศที่ดีมาก มีทั้งกระรอกและนกน้อยที่เชื่องอาศัยอยู่ ทำให้ประสบการณ์กลางแจ้งในเขตวิทยาลัยมีคุณภาพมาก

วิทยาลัยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดีมาก มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องไว้คอยบริการนักศึกษาในห้องสมุดอีกด้วย

การพักอาศัยอยู่ในวิทยาลัยทำให้ฉันได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ดีและง่ายมากกว่าเดิม มีทุกอย่างพร้อมอยู่ใกล้ ๆ ตัว และฉันไม่ต้องคอยกังวลว่าจะพลาดโอกาสเข้าร่วมงานอีเว้นท์ใด ๆ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นานาชาติได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 479-788-7977 หรืออีเมล international@uafs.edu

ลิงก์ใบสมัครออนไลน์ https://uafs-horizons.symplicity.com/index.php?s=profile

ค่าเล่าเรียน

$10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

แบ่งปัน
Fort Smith AR
เยี่ยมชมเรา
5210 Grand Avenue Fort Smith, AR

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา