NorQuest College
วิทยาลัย NorQuest

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $500-$1,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
NorQuest College

NorQuest College
11140 131 Street NW
Edmonton AB T5M 1C1
P: 780.644.6700
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • สุขภาพและความงาม
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบริหารธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • การพยาบาล
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • สังคมสงเคราะห์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ