Global Village English Centres - Calgary
ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ Global Village เมือง Calgary

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  Intensive & Semi-Intensive English Program

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  อื่น ๆ

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, เล็ก/เมืองวิทยาลัย, นอกเมือง, ชนบท

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม
Global Village English Centres - Calgary

Global Village English Centres
GV Calgary
515 1 St SE Calgary
Calgary AB T2G 2G6
P: (403) 543-7300
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation