Physical Therapy

ศึกษาหลักสูตรPhysical Therapyที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตรPhysical Therapyที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

กรุณาคลิกบนแผนที่ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ข้างล่าง เพื่อค้นหาโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องการไปทำการศึกษา หรือทำการศึกษาพื้นที่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เลย


Illinois

University of Illinois, Springfield

ชีวิตแห่งการเป็นผู้นำ: มุ่งสู่ความสำเร็จทางวิชาการในใจกลางประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Illinois เมือง Springfield UIS เป็นหนึ่งในสามสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกของระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Illinois มีจำนวนนักศึกษ ...

  • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
  • ระดับปริญญาโทหรือเอก
  • โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
  • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
  • ภาคฤดูร้อน
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

บริการต่างๆของนักศึกษา