เรียนวารสารศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา

ตกแต่งภาพสำหรับสาขาวิชาวารสารศาสตร์

ต้องการที่จะจับคู่กับโปรแกรมวารสารศาสตร์?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ภาพรวมของหลักสูตร

ในฐานะที่คุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณสามารถเลือกทำการศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยชื่อดังที่เปิดสอนหลักสูตรJournalismที่ดีที่สุดแห่งใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Study in the USA จะเป็นผู้ติดต่อโรงเรียนและโปรแกรมการเรียนต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาให้แก่นักเรียนต่างชาติ. เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาในสหรัฐอเมริกาของคุณตอนนี้ได้เลย

ดูโรงเรียนเหล่านี้

Lane Community College

Lane Community College

$10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ใบรับรอง/ระยะสั้น
University of Tampa

University of Tampa

$30,000—$35,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ระดับปริญญาโทหรือเอก
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ใบรับรอง/ระยะสั้น 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2

Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ใบรับรอง/ระยะสั้น
North Dakota State University

North Dakota State University

$15,000—$20,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเอก ออนไลน์ ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ใบรับรอง/ระยะสั้น 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา