เรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกา

ภาพการตกแต่งสำหรับสาขาวิชาการออกแบบเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ

ต้องการจับคู่กับโปรแกรมออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอหรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การศึกษา การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ เกี่ยวข้องกับการสำรวจและการประยุกต์ใช้ทักษะทางศิลปะและเทคนิคในการออกแบบและการผลิตเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ การออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ และเทคโนโลยีเครื่องแต่งกาย

การออกแบบแฟชั่นมุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์การออกแบบเสื้อผ้าที่แปลกใหม่และสวยงาม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สไตล์ การวิเคราะห์แนวโน้ม การเลือกผ้า และเทคนิคการสร้างเสื้อผ้า นักออกแบบแฟชั่นมักพัฒนาแนวคิดการออกแบบผ่านการร่างแบบ การสร้างแพทเทิร์น และการติดผ้าบนหุ่น นอกจากนี้ยังอาจใช้ซอฟต์แวร์การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) เพื่อแสดงภาพและปรับแต่งแนวคิดของตน

การออกแบบสิ่งทอเกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบ ภาพพิมพ์ และพื้นผิวสำหรับผ้า นักออกแบบสิ่งทอใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การวาดภาพ การวาด การพิมพ์สกรีน การจัดการแบบดิจิทัล และการทอ เพื่อพัฒนาการออกแบบสิ่งทอที่เป็นเอกลักษณ์ พวกเขาพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สี พื้นผิว และลวดลายซ้ำๆ ในการออกแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับเครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน และงานสิ่งทออื่นๆ

เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่มมุ่งเน้นไปที่ด้านเทคนิคของการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งรวมถึงการสร้างแพทเทิร์น การสร้างเครื่องนุ่งห่ม และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจคุณสมบัติของเนื้อผ้า กระบวนการผลิต และเทคนิคการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้ามีความกระชับ ทนทาน และตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

นักเรียนที่เรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอจะได้เรียนรู้การผสมผสานระหว่างทักษะทางศิลปะและเทคนิค พวกเขาศึกษาประวัติศาสตร์แฟชั่น การวิเคราะห์เทรนด์ หลักการออกแบบ วิทยาการผ้า การสร้างแพทเทิร์น เทคนิคการตัดเย็บ และกระบวนการผลิตเสื้อผ้า พวกเขายังได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม กลยุทธ์ทางการตลาด และข้อพิจารณาด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ

โดยรวมแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพในการออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ การผลิตเครื่องแต่งกาย การขายสินค้า ผู้ประกอบการแฟชั่น และสาขาที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ

การศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอประกอบด้วยอะไรบ้าง?

การศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเข้ากับทักษะทางเทคนิค ต่อไปนี้เป็นประเด็นสำคัญบางประการที่มักกล่าวถึงในฟิลด์นี้:

 1. หลักการออกแบบ: นักเรียนได้เรียนรู้ หลักการออกแบบ พื้นฐาน รวมถึงทฤษฎีสี องค์ประกอบ ความสมดุล สัดส่วน และสุนทรียภาพทางสายตา หลักการเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างการออกแบบที่น่าดึงดูดและกลมกลืน
 2. การวาดภาพประกอบและการวาดภาพแฟชั่น: นักเรียนพัฒนาทักษะในการร่างภาพและการแสดง ภาพประกอบการออกแบบแฟชั่น พวกเขาเรียนรู้ที่จะสื่อสารความคิดของตนด้วยภาพ จับภาพซิลูเอตต์ของเสื้อผ้า รายละเอียด และพื้นผิวของผ้า
 3. การสร้างแพทเทิร์น: การสร้างแพทเทิร์นเกี่ยวข้องกับการสร้างแม่แบบหรือรูปแบบที่ทำหน้าที่เป็นพิมพ์เขียวสำหรับการตัดและตัดเย็บเสื้อผ้า นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการร่างรูปแบบตามขนาดและข้อกำหนดการออกแบบที่เฉพาะเจาะจง
 4. การสร้างเสื้อผ้า: แง่มุมนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเสื้อผ้าจริงโดยใช้ผ้า ด้าย และวัสดุอื่นๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการตัดเย็บ หลักการในการตัดเย็บ วิธีการตีความและปฏิบัติตามรูปแบบการตัดเย็บ
 5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ: นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นใยสิ่งทอ เส้นด้าย คุณสมบัติของผ้า และกระบวนการผลิตผ้า พวกเขาสำรวจวัสดุสิ่งทอต่างๆ ลักษณะเฉพาะ และผลกระทบต่อการออกแบบเสื้อผ้าและประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร
 6. การออกแบบสิ่งทอ: พื้นที่นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างรูปแบบสิ่งทอต้นฉบับ ภาพพิมพ์ และการตกแต่งพื้นผิว นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การพิมพ์สกรีน การพิมพ์บล็อก การพิมพ์ดิจิทัล การย้อมสี การทอ และการปักเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อผ้า
 7. ประวัติศาสตร์และทฤษฎีแฟชั่น: นักเรียนศึกษาวิวัฒนาการของแฟชั่นตลอดประวัติศาสตร์ สำรวจยุคสมัยต่างๆ นักออกแบบผู้ทรงอิทธิพล และอิทธิพลทางวัฒนธรรม พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์แฟชั่น บริบททางสังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างแฟชั่นกับสังคม
 8. การพยากรณ์แนวโน้ม: การพยากรณ์แนวโน้มเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นในปัจจุบันและอนาคต นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวิจัยและระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ ความชอบของผู้บริโภค และความต้องการของตลาดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกแบบ
 9. แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนและจริยธรรม: ด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของอุตสาหกรรมแฟชั่น นักเรียนจึงสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน การจัดหาอย่างมีจริยธรรม และวิธีการผลิตที่มีความรับผิดชอบ พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิล การรีไซเคิล และหลักปฏิบัติด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม
 10. การพัฒนาและการนำเสนออย่างมืออาชีพ: นักเรียนพัฒนาทักษะในการนำเสนอการออกแบบอย่างมืออาชีพ พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ การผลิตแฟชั่นโชว์ กลยุทธ์การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ

หลักสูตรเฉพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน แต่โดยทั่วไปพื้นที่เหล่านี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ สาขาวิชานี้สนับสนุนให้นักศึกษาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค และความรู้ด้านแฟชั่นและสิ่งทอเพื่อสร้างการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมและสวยงาม

การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ

การเรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกามีประโยชน์อย่างไร?

การเรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกามีประโยชน์หลายประการสำหรับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ต้องการ ต่อไปนี้คือข้อดีของการเรียนสาขานี้ในสหรัฐอเมริกา:

 1. การศึกษาที่มีคุณภาพ: สหรัฐอเมริกาเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแฟชั่นและการออกแบบที่มีชื่อเสียงซึ่งให้การศึกษาและฝึกอบรมคุณภาพสูงในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ สถาบันในอเมริกาหลายแห่งมีโปรแกรมที่มีชื่อเสียงพร้อมคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการเข้าถึงสายสัมพันธ์ทางอุตสาหกรรม
 2. อุตสาหกรรมที่หลากหลายและไม่หยุดนิ่ง: อุตสาหกรรมแฟชั่นของสหรัฐฯ เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายและนวัตกรรม การเรียนในสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับแฟชั่นที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพวกเขาจะได้สัมผัสกับสไตล์การออกแบบ เทรนด์ และอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ความหลากหลายนี้สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้นักเรียนพัฒนามุมมองการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร
 3. การเชื่อมต่อในอุตสาหกรรมและโอกาสในการฝึกงาน: โรงเรียนสอนแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม แบรนด์ และองค์กรต่างๆ สิ่งนี้ทำให้นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมอุตสาหกรรม และได้รับโอกาสในการฝึกงานอันมีค่า การสร้างสายสัมพันธ์และการได้รับประสบการณ์จริงสามารถเพิ่มโอกาสทางอาชีพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดงาน
 4. สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ: สหรัฐอเมริกามีวัฒนธรรมผู้ประกอบการที่เฟื่องฟู ซึ่งขยายไปถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น นักศึกษาที่เรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าถึงทรัพยากร การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนสำหรับการเปิดตัวธุรกิจแฟชั่นหรือแบรนด์การออกแบบของตนเอง สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการส่งเสริมนวัตกรรมและเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกและอิสระในการสร้างสรรค์
 5. การเปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม: สหรัฐอเมริกาขึ้นชื่อในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม การเรียนในสหรัฐอเมริกาจะทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครื่องมือการออกแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่น เช่น การพิมพ์ 3 มิติ ซอฟต์แวร์ CAD ความจริงเสมือน และการสร้างแพทเทิร์นดิจิทัล การได้รับทักษะในด้านเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์สำหรับโอกาสในการทำงานในอนาคต
 6. ชุมชนนักเรียนต่างชาติ: โรงเรียนแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาดึงดูดชุมชนนักเรียนที่หลากหลายจากทั่วโลก การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไม่เพียงแต่ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมมุมมองที่เป็นสากลอีกด้วย การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นนานาชาติสามารถนำไปสู่ความร่วมมือและโอกาสในการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก
 7. โอกาสในการวิจัยและความเชี่ยวชาญพิเศษ: สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ มักจะเสนอโอกาสในการวิจัยและสาขาวิชาเฉพาะด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ นักศึกษาสามารถสำรวจความสนใจเฉพาะด้าน เช่น แฟชั่นที่ยั่งยืน เทคโนโลยีสิ่งทอ การตลาดแฟชั่น หรือการออกแบบเครื่องแต่งกาย การมีส่วนร่วมในการวิจัยและความเชี่ยวชาญสามารถเพิ่มพูนความรู้และเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพเฉพาะทางได้
 8. การยอมรับและศักดิ์ศรีของอุตสาหกรรม: โรงเรียนและหลักสูตรแฟชั่นของสหรัฐอเมริกาหลายแห่งได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ การสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มโอกาสในการทำงาน นายจ้างมักให้ความสำคัญกับปริญญาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและคุ้นเคยกับคุณภาพการศึกษาที่เปิดสอนโดยสถาบันในสหรัฐอเมริกา

เป็นที่น่าสังเกตว่าผลประโยชน์เฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบัน สถานที่ และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การวิจัยและพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น หลักสูตรของหลักสูตร ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม และความเหมาะสมโดยรวมกับเป้าหมายและแรงบันดาลใจส่วนตัวเมื่อเลือกโรงเรียนหรือโปรแกรมเพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใดบ้างในสหรัฐอเมริกาที่มีหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่แข็งแกร่ง

มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่แข็งแกร่ง ต่อไปนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับโปรแกรมที่มีชื่อเสียงในสาขานี้:

 1. Fashion Institute of Technology (FIT) - ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ FIT มีชื่อเสียงในด้านโปรแกรมที่ครอบคลุมในด้านการออกแบบแฟชั่น การพัฒนาสิ่งทอ และการจัดการสินค้าแฟชั่น เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BFA) และปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์ (MFA) ในสาขาการออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ/พื้นผิว และการจัดการธุรกิจแฟชั่น
 2. Parsons School of Design - เป็นส่วนหนึ่งของ The New School ในนิวยอร์กซิตี้ Parsons เป็นสถาบันอันทรงเกียรติที่มุ่งเน้นด้านการศึกษาด้านการออกแบบเป็นอย่างมาก คณะวิชาแฟชั่นเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เช่น BFA Fashion Design, BFA Fashion Marketing, AAS Fashion Marketing และ MFA Fashion Design and Society
 3. Rhode Island School of Design (RISD) - RISD ตั้งอยู่ในเมืองพรอวิเดนซ์ รัฐโรดไอส์แลนด์ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาศิลปะและการออกแบบ โปรแกรมการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ RISD เน้นแนวคิดการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่และทักษะทางเทคนิค นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ (BFA) สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
 4. Savannah College of Art and Design (SCAD) - SCAD เป็นโรงเรียนศิลปะและการออกแบบที่โดดเด่นโดยมีวิทยาเขตใน Savannah, Atlanta, Hong Kong และ Lacoste (ฝรั่งเศส) School of Fashion เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ รวมถึงปริญญา BFA และ MFA ในสาขา Fashion Design and Fibers
 5. Kent State University - โรงเรียนแฟชั่นของ Kent State ในโอไฮโอได้รับการยกย่องอย่างสูงในด้านโปรแกรมแฟชั่นที่ครอบคลุม เปิดสอนวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ในการออกแบบแฟชั่นและการขายสินค้า โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ
 6. University of Cincinnati - วิทยาลัยการออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปะ และการวางแผน (DAAP) ของมหาวิทยาลัย Cincinnati เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียง นักศึกษาสามารถศึกษาต่อในวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบแฟชั่น โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์หรือการออกแบบทางเทคนิค
 7. Drexel University - Drexel's Westphal College of Media Arts and Design ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟีย เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบแฟชั่นและวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการออกแบบแฟชั่นและการขายสินค้า โปรแกรมเน้นการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการและประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
 8. California College of the Arts (CCA) - CCA ซึ่งมีวิทยาเขตในซานฟรานซิสโกและโอ๊คแลนด์ เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นมากมาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ (BFA) สาขาการออกแบบแฟชั่นหรือสิ่งทอ หรือปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์ (MFA) สาขาการออกแบบแฟชั่น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของสถาบันที่มีหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยอย่างละเอียด ทบทวนรายละเอียดของโปรแกรม และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น หลักสูตร คณาจารย์ ทรัพยากร การฝึกงาน และเครือข่ายศิษย์เก่า เมื่อเลือกโปรแกรมที่ สอดคล้องกับความสนใจและเป้าหมายของคุณ

วิทยาลัยชุมชนใดบ้างที่มีหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าวิทยาลัยชุมชนอาจไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอเฉพาะทางในระดับเดียวกับสถาบันที่เปิดสอน 4 ปี แต่ก็มีวิทยาลัยชุมชนในสหรัฐอเมริกาที่ให้การศึกษาที่เข้มข้นในด้านการออกแบบแฟชั่น สิ่งทอ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือวิทยาลัยชุมชนบางแห่งที่เป็นที่รู้จักในด้านหลักสูตรคุณภาพด้านแฟชั่นและการออกแบบ:

 1. Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) - FIDM มีวิทยาเขตหลายแห่งในแคลิฟอร์เนีย รวมถึงลอสแองเจลิส ซานฟรานซิสโก ออเรนจ์เคาน์ตี้ และซานดิเอโก เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น เช่น การออกแบบแฟชั่น การออกแบบสิ่งทอ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
 2. Los Angeles Trade-Technical College (LATTC) - ตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย LATTC เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างแพทเทิร์น การแต่งตัว การสร้างเสื้อผ้า และการวาดภาพประกอบแฟชั่น โปรแกรมนี้เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับตำแหน่งระดับเริ่มต้นในอุตสาหกรรมแฟชั่น
 3. City College of San Francisco (CCSF) - CCSF เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายและการขายสินค้าที่ให้การฝึกอบรมด้านการออกแบบแฟชั่น การสร้างแพทเทิร์น การตัดเย็บ และสิ่งทอ โปรแกรมนี้ครอบคลุมทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมแฟชั่น
 4. Harper College - ตั้งอยู่ในพาเลไทน์ รัฐอิลลินอยส์ Harper College เปิดสอนหลักสูตร Associate in Applied Science (AAS) สาขา Fashion Design และ AAS Degree in Fashion Merchandising โปรแกรมนี้เป็นพื้นฐานที่ครอบคลุมในการออกแบบแฟชั่น การสร้างเสื้อผ้า ภาพประกอบแฟชั่น และการขายสินค้า
 5. Mesa Community College - วิทยาลัยชุมชนเมซาในเมซา รัฐแอริโซนา เปิดสอนหลักสูตร Associate in Applied Science (AAS) สาขาการออกแบบแฟชั่นและเสื้อผ้า โปรแกรมนี้ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ภาพประกอบแฟชั่น การสร้างแพทเทิร์น การแต่งตัว การสร้างเสื้อผ้า และสิ่งทอ

โปรดทราบว่าวิทยาลัยชุมชนอาจมีโปรแกรมและทรัพยากรที่แตกต่างกัน แม้ว่าสถาบันเหล่านี้อาจไม่ได้เสนอหลักสูตรเชิงลึกหรือกว้างเท่ากับสถาบันที่เปิดสอน 4 ปี แต่พวกเขายังสามารถให้การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณค่าและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาเครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนมักจะเสนอตัวเลือกค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าและตารางเรียนที่ยืดหยุ่น ทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ในวงกว้าง

ฉันจะมีโอกาสในการทำงานประเภทใดหลังจากเรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกา

การศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอในสหรัฐอเมริกาสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพที่น่าตื่นเต้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ นี่คือเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้บางส่วนที่คุณสามารถพิจารณาได้:

 1. นักออกแบบแฟชั่น: ในฐานะ นักออกแบบแฟชั่น คุณสามารถสร้างไลน์เสื้อผ้าของคุณเองหรือทำงานให้กับแบรนด์แฟชั่น แบรนด์เครื่องแต่งกาย หรือสตูดิโอออกแบบ คุณจะรับผิดชอบในการออกแบบเสื้อผ้า สร้างภาพร่าง เลือกผ้า ดูแลการสร้างแพทเทิร์น และประสานงานกระบวนการผลิต
 2. นักออกแบบสิ่งทอ: นักออกแบบสิ่งทอให้ความสำคัญกับการสร้างลวดลาย ภาพพิมพ์ และการออกแบบพื้นผิวของผ้า พวกเขาสามารถทำงานในโรงงานสิ่งทอ สตูดิโอออกแบบ หรือเป็นฟรีแลนซ์ พัฒนาการออกแบบสิ่งทอต้นฉบับสำหรับเครื่องแต่งกาย ของตกแต่งบ้าน เบาะ หรือการใช้งานด้านสิ่งทออื่นๆ
 3. ผู้สร้างแพทเทิร์น: ผู้สร้างแพทเทิร์นตีความภาพร่างหรือต้นแบบการออกแบบแฟชั่น และสร้างเทมเพลตหรือแพทเทิร์นที่ใช้สำหรับการผลิตเสื้อผ้า พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักออกแบบแฟชั่นและผู้ผลิตเสื้อผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าขนาด ความพอดี และโครงสร้างของเสื้อผ้าถูกต้อง
 4. นักวาดภาพประกอบแฟชั่น: นักวาดภาพประกอบแฟชั่นใช้ทักษะทางศิลปะเพื่อสร้างการแสดงภาพการออกแบบแฟชั่น พวกเขาอาจทำงานให้กับนิตยสารแฟชั่น เอเจนซี่โฆษณา หรือเป็นฟรีแลนซ์ จัดหาภาพประกอบสำหรับบรรณาธิการแฟชั่น แคมเปญการตลาด หรืองานนำเสนอแฟชั่น
 5. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย: นักพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายทำงานในด้านเทคนิคของการผลิตเสื้อผ้า พวกเขาทำงานร่วมกับนักออกแบบ ช่างทำแพทเทิร์น และผู้ผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนด และพารามิเตอร์ต้นทุน
 6. นักเทคโนโลยีสิ่งทอ: นักเทคโนโลยีสิ่งทอมุ่งเน้นไปที่ด้านเทคนิคของการผลิตและพัฒนาสิ่งทอ พวกเขาทำงานกับผ้าประเภทต่างๆ ทำการวิจัย ทดสอบ และวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมในวัสดุสิ่งทอ
 7. ผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าแฟชั่น: ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าแฟชั่นทำงานให้กับบริษัทค้าปลีกหรือแบรนด์แฟชั่น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกและจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและสิ่งทอที่จะขาย พวกเขาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เจรจากับซัพพลายเออร์ และจัดการสินค้าคงคลังและกลยุทธ์การกำหนดราคา
 8. ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย: นักออกแบบเครื่องแต่งกายทำงานในวงการบันเทิง ออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับการผลิตละคร ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรืองานอีเวนต์ต่างๆ พวกเขาทำงานร่วมกับผู้กำกับ นักแสดง และทีมผู้ผลิตเพื่อสร้างเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงตัวละครและสุนทรียภาพของการผลิต
 9. สไตลิสต์แฟชั่น: สไตลิสต์แฟชั่นทำงานร่วมกับบุคคล แบรนด์แฟชั่น หรือการผลิตสื่อเพื่อสร้างชุดและรูปลักษณ์ที่ดึงดูดสายตา พวกเขาเลือกเสื้อผ้า เครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อสร้างภาพหรือสไตล์ที่ต้องการ โดยทำงานในด้านต่างๆ เช่น สไตล์บรรณาธิการ สไตล์คนดัง หรือสไตล์ส่วนตัว
 10. การเป็นผู้ประกอบการ: การเรียนการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอจะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้ในการเริ่มต้นแบรนด์แฟชั่นหรือสตูดิโอออกแบบของคุณเอง การเป็นผู้ประกอบการ ช่วยให้คุณสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ความสวยงามของการออกแบบ และกลยุทธ์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ของเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ อุตสาหกรรมแฟชั่นเสนอโอกาสที่หลากหลาย และความสนใจ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะของคุณอาจนำคุณไปสู่บทบาทเฉพาะหรือเส้นทางอาชีพที่ไม่เหมือนใครในสายงานนั้นดูโรงเรียนเหล่านี้

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

ใบรับรอง/ระยะสั้น โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2 ปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา