2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2

ภาพตกแต่งสำหรับปริญญาระดับ 2yr/วิทยาลัยชุมชน - 2+2 Programs

ต้องการจับคู่กับ 2yr/Community College - 2+2 Programs programs?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ภาพรวมของหลักสูตร

การศึกษาระดับอนุปริญญาอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการต่อยอดด้านอาชีพและการศึกษาของคุณ  สำหรับมหาวิทยาลัยและนายจ้างหลาย ๆ แห่งนั้น การศึกษาระดับอนุปริญญาถือว่าเท่ากับหรือสูงกว่าประกาศนียบัตรระดับมัธยมปลาย โดยคุณสามารถโอนหน่วยกิตจำนวนมากหรือหน่วยกิตทั้งหมดที่คุณได้รับไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสี่ปีได้

การเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนจะมอบประสบการณ์ที่คล้ายกับที่คุณจะหาได้จากในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็กและเป็นส่วนตัวกว่า

หลักสูตรอนุปริญญาเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลักสูตร 2+2 ซึ่งคุณสามารถใช้เวลาสองปีแรกในวิทยาลัยชุมชนก่อนที่จะย้ายไปเรียนในมหาวิทยาลัยสี่ปีสำหรับสองปีสุดท้าย หากคุณเลือกที่จะใช้เส้นทางนี้ คุณสามารถเรียนรายวิชาบังคับสำหรับสองปีแรกของมหาวิทยาลัยได้ และยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามาก!

สำหรับโอกาสในการทำงานนั้น การศึกษาระดับอนุปริญญาจะทำให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันในหลากหลายวงการอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานผู้ช่วยในด้านสุขภาพ ธุรกิจ ไอที และแม้กระทั่งการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีปริญญาระดับอนุปริญญาเสมอ คุณสมบัติของคุณอาจทำให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่มีทักษะต่าง ๆ เช่น การผลิต การบำรุงรักษา และอื่น ๆ อีกมากมาย!

ค้นหาวิทยาลัยชุมชนและเริ่มเรียนระดับอนุปริญญาในสหรัฐอเมริกา!

ดูโรงเรียนเหล่านี้

Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโทหรือเอก ภาคฤดูร้อน
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ใบรับรอง/ระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
Lane Community College

Lane Community College

$10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2 ออนไลน์

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 ควอเตอร์

ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ใบรับรอง/ระยะสั้น โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

ใบรับรอง/ระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา