ใบรับรอง/ระยะสั้น

ภาพตกแต่งสำหรับระดับปริญญา ประกาศนียบัตร/ระยะสั้น

ต้องการจับคู่กับโปรแกรม Certificate/Short Term หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
ภาพรวมของหลักสูตร

คุณต้องการได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่เป็นทักษะเฉพาะทางสำหรับอาชีพของคุณใช่ไหม? หลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นหลักสูตรการเรียนระยะสั้นที่จะสอนทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นสำหรับการทำงาน หรือเพื่อปรับปรุงประวัติย่อของคุณให้ดูดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรประกาศนียบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นหลักสูตรที่ได้ปริญญา และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงอย่างการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาการเรียนยาวนานที่ต้องได้รับปริญญา

การศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรแทนที่จะเป็นหลักสูตรที่ได้รับปริญญามีประโยชน์มากมาย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับปริญญาหรือได้เรียนรู้ทักษะในระดับเดียวกับการศึกษาในระดับปริญญาสองหรือสี่ปีก็ตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรมีจุดประสงค์เพื่อให้คุณมีทักษะเฉพาะด้านสำหรับงานของคุณ ทักษะเหล่านี้อาจมีความเฉพาะทางมากกว่าการศึกษาแบบเดิม ๆ ของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งอย่างเจาะลึกมากขึ้น

ค้นหาหลักสูตรประกาศนียบัตรในสหรัฐอเมริกาที่ใช่สำหรับคุณ!ดูโรงเรียนเหล่านี้

Santa Monica College

Santa Monica College

$5,000—$10,000 ปีการศึกษา

2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2 ออนไลน์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
Lane Community College

Lane Community College

$10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

ใบรับรอง/ระยะสั้น 2ปี/วิทยาลัยชุมชน - โปรแกรม 2+2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
California State University, Chico

California State University, Chico

$15,000—$20,000 ภาคการศึกษา

ระดับปริญญาโทหรือเอก ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี ใบรับรอง/ระยะสั้น

หลักสูตรที่แนะนำ

หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา