การเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ในสหรัฐอเมริกา

Students in a university lab

ต้องการจับคู่กับโปรแกรม Applied และ Pure Sciences หรือไม่?

แจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการอะไร เพื่อให้เราสามารถหาโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Call to action background image. Decorative.
การศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาเอกวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ครอบคลุมหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นการนำแนวทางทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับธรรมชาติ เช่น ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์จะเป็นการศึกษาในรูปแบบทดลองมากกว่า และมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยความลับของธรรมชาติผ่านทดลองในห้องปฏิบัติการ

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เป็นหลักสูตรสำหรับนักคิด ผู้ที่ต้องการตั้งคำถามอย่างลึกซึ้ง และหวังว่าจะสามารถสร้างความแตกต่างผ่านการค้นพบของตนเอง สาขาวิชาเอกเหล่านี้จะช่วยตระเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแม้กระทั่งสาขาวิศวกรรมด้วย

วิชาที่คุณสามารถเลือกศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้ได้แก่:

  • ชีววิทยา
  • วิศวกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์กายภาพ


ดูโรงเรียนเหล่านี้

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

หลักสูตรที่แนะนำ

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term
หลักสูตรอื่นๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา