สำหรับนักศึกษาอายุระหว่าง 10-18 ปี

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการศึกษาแบบอเมริกันโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของเราที่ Study in the USA