WASC


California

Fresno City College State Center Community College District

วิทยาลัย Fresno City มีความภาคภูมิใจกับประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายและจำนวนนักศึกษาที่ทำการสมัครเข้าศึกษากว่า 24,000 คน นักศึกษาชาวต่างชาติของเรามาจากมากกว่า 45 ประเทศจากทุกทวีป วิทยาลัยเสนอการศึกษามากกว่า 200 สาขาวิชา วิทยาลัย Fr ...

 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

UC Berkeley Extension International Programs

มหาวิทยาลัย UC Berkeley Extension หลักสูตร International Programs สวัสดีจากเมือง Berkeley ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัย UC Berkeley ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับหนึ่งของประเทศ เราภูมิใจในความสำเร็จนี้เนื่ ...

 • ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาคฤดูร้อน
 • ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี

บริการต่างๆของนักศึกษา