การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

การโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การที่นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายสถานศึกษาได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่นักศึกษาจากรัฐแคลิฟอร์เนียจะย้ายไปทำการศึกษาต่อในรัฐมิชิแกน หรือไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่นักศึกษาของวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กจะทำการโอนย้ายไปศึกษต่อที่มหาวิทยาลัยรัฐบาลขนาดใหญ่

นักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาสองปีแรก สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้โดยใช้เวลาทำการศึกษาอีกสองปี เรียกกันว่า “หลักสูตร 2 + 2” ทั้งนี้นักศึกษาอาจต้องทำการศึกษาเป็นเวลามากกว่าสองปีแล้วแต่หลักสูตรที่นักศึกษาเลือก

ความสำคัญของการรองรับคุณภาพการศึกษา

เราไม่แนะนำนักศึกษาให้ทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อ หรือทำการโอนย้ายจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา เนื่องจากถ้านักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา นักศึกษาจะมีความเสี่ยงต่อการไม่ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา

ทำการโอนย้ายการศึกษาให้เป็นเรื่องง่าย

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ทำข้อตกลงซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า “Articulation agreements” กับสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อช่วยให้นักศึกษาทำการโอนย้ายสถานศึกษาได้ง่าย โดยที่นักศึกษาจะไม่เสียทั้งหน่วยกิตและเวลา ถ้านักศึกษาต้องเสียก็จะเสียน้อยมาก ตัวอย่างเช่น นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้โดยใช้เวลาเพียงห้าปีเท่านั้น ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทำการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นเวลาทั้งหมดสามปีที่วิทยาลัยหนึ่งก่อน แล้วจึงสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยอื่นอีกสองปีได้ ซึ่งบางครั้งหลักสูตรนี้จะถูกเรียกว่า “หลักสูตร 3+2” เนื่องจากหลักสูตรมีระยะเวลาในการทำการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ปี

วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ได้ทำข้อตกลงการโอนย้ายการศึกษา (articulation agreements) กับมหาวิทยาลัยสี่ปี ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยชุมชน Maricopa ที่ตั้งอยู่ในเมือง Phoenix รัฐ Arizona ซึ่งมีวิทยาเขตอยู่ทั้งหมด 10 แห่งด้วยกัน ได้ทำข้อตกลงการโอนย้ายการศึกษากับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arizona, มหาวิทยาลัย Arizona State และมหาวิทยาลัย Northern Arizona เพื่อให้นักศึกษาในทุกหลักสูตรของวิทยาลัยสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้

ข้อคิดของนักศึกษา:

“ตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าฉันลงเรียนที่วิทยาลัยชุมชนก่อนสองปีฉันสามารถโอนย้ายไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยอีกสองปีได้ แต่ก็มีนักศึกษาหลายคนที่ไม่รู้เหมือนกันกับฉัน”

Meiyun Han จากประเทศจีน ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาล Merritt (เป็นส่วนหนึ่งของ Peralta)

นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนของรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีทั้งหมด 115 แห่งด้วยกันก็ได้ทำข้อตกลงการโอนย้ายการศึกษากับมหาวิทยาลัย California State (CSU) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ California (UC) เหมือนกัน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย Santa Monica ตามกฎเกณฑ์ของการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งได้โดยใช้เวลาทำการศึกษาอีกเพียงสองปีเท่านั้น อย่ายอมให้สิ่งใดหยุดยั้งการโอนย้ายการศึกษาของคุณ คุณสามารถประสบความสำเร็จแบบเหนือชั้นได้ถ้าคุณวางแผนการศึกษาของคุณให้ดีตั้งแต่แรก แล้วคุณจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทำการศึกษาขั้นสูงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การโอนย้ายการศึกษาของคุณเปรียบเหมือนกับการเปลี่ยนสับเกียร์ในเวลาที่คุณขับรถ รถของคุณจะมีพลังและสามารถไปได้เร็วขึ้นถ้าคุณเปลี่ยนสับเกียร์ การโอนย้ายจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยหนึ่งไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอีกที่หนึ่งก็จะช่วยผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาได้ดีกว่าเช่นกัน

ข้อแนะนำในการโอนย้ายการศึกษา

  • วางแผนตั้งแต่เริ่มต้น ถ้าคุณทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณจะทำการโอนย้ายการศึกษาของคุณ คุณควรเตรียมพร้อมให้ดีก่อนทำการโอนย้าย โดยการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้และการแจ้งความประสงค์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของคุณ
  • กฎเกณฑ์การโอนย้ายหน่วยกิตจะกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่คุณสามารถโอนย้ายมาได้ และคุณควรทราบข้อจำกัดในการโอนย้ายหน่วยกิตด้วย
  • โอนย้ายหน่วยกิต; คุณไม่สามารถโอนย้ายเกรดของคุณได้ และคุณควรจะตรวจสอบว่าคุณต้องมีเกรดเฉลี่ย (GPA) อย่างน้อยเท่าไหร่จึงสามารถทำการโอนย้ายได้ อย่างไรก็ตามเกรดเฉลี่ยที่คุณได้จากสถาบันหนึ่งจะไม่มีผลกระทบกับเกรดเฉลี่ยที่คุณได้จากสถาบันอีกแห่งหนึ่ง
  • สุดท้าย สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ารับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชาวต่างชาติก่อนทำการโอนย้าย เพราะนอกจากการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่สถาบันแห่งอื่นแล้ว นักศึกษาจะต้องทำการโอนย้ายสถานะนักศึกษาตามกฏหมายคนเข้าเมืองไปที่สถาบันแห่งนั้นด้วย

Ken Bus มีตำแหน่งเป็น Director ของหลักสูตรการศึกษานานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยชุมชน Glendale ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบวิทยาเขตของวิทยาลัยชุมชน Maricopa ตั้งอยู่ที่เมือง Glendale รัฐ Arizona

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®

Related Schools