การพัฒนาระบบมือถือ

การพัฒนาระบบมือถือ


ค้นหาหลักสูตรเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์


บทความ:


นวัฒกรรมเป็นหลักสำคัญของเทคโนโลยี เมื่อสิบปีก่อนพวกเรามีความพอใจแค่กับการได้ส่งข้อความไม่กี่ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือบางทีก็ได้เล่นเกมส์งูบนจอสองสี แต่ ณ วันนี้พวกเรามีเครื่องมือเคลื่อนที่ต่าง ๆ ที่สามารถทำประโยชน์ได้มากกว่าคอมพิวเตอร์ Desktop ที่มาจากยุคเดียวกัน หากเรามองไปยังอนาคตเราก็คงมีความหวังว่าจะมีอะไรที่ทันสมัยกว่านี้มาแทนที่

ความหมายของการพัฒนาระบบมือถือไม่ได้แค่รวมอยู่ที่เครื่องมือรุ่นเก่ แต่หมายถึง เครื่องแท็บเล็ต (tablet) เครื่องเล่นเกมส์ (game console) โทรทัศน์ ยานพาหนะ และสิ่งของเครื่องใช้ที่มีระบบปฏิบัติการ

เนื่องจากอัตราที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจเลือกว่าควรโฟกัสในแพล็ตฟอร์ม (Platforms) หรือรหัสภาษา (languages) ดี หนึ่งปีจากนี้ไปรหัสภาษาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าไปอีก และจะมีการแนะนำรหัสภาษาใหม่ วิธีการใหม่หรือตัวหน้าที่ใหม่ให้เราได้รู้จักกัน ดังนั้นหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้บุกเบิกและผู้สร้างสรรค์ในสายอาชีพด้านเทคโนโลยี การมองหาหลักสูตรการศึกษาและการเลือกสาขาวิชาจึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกของกระบวนการสร้างทักษะทางอาชีพของคุณ

การศึกษาสาขาการพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีได้หลายรูปแบบ และนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เลือกทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสี่ปีเป็นหลัก แต่นักศึกษาก็ยังมีทางเลือกอื่นอีกหลายทางเช่น วิทยาลัยและโรงเรียนเทคนิค ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยสี่ปีและพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับนักศึกษา

โดยทั่วไปหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบมือถือส่วนใหญ่จะให้นักศึกษาเริ่มต้นศึกษาวิชาภาษาโปรแกรมทั่วไป (programing) ก่อน แล้วนักศึกษาจะได้ทำการศึกษาต่อไปในวิชาพื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Java หรือ C#), UNIX และวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ขั้นต้น

ในขณะที่นักศึกษาได้ทำการศึกษาในหลักสูตรอยู่นั้น นักศึกษาจะได้ศึกษาในวิชาที่เกี่ยวกับวิชามือถือเคลื่อนที่ (mobile) มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนมากวิชาเหล่านี้จะรวมถึง การออกแบบมือถือที่มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (user interface) การพัฒนาขั้นสูงในระบบ iOS หรือ Android นอกจากนี้นักศึกษายังต้องเรียนรู้วิชาด้านพาณิชย์และวิชาการจัดการและการพัฒนาโปรแกรมมือถืออีกด้วย

ของวิทยาลัยชุมชน Seattle Central - Seattle Central Community College...

สุดท้ายนักศึกษาเมื่อใกล้จะจบหลักสูตรนักศึกษาจะต้องสร้างและดำเนินโครงการที่สามารถนำมาใช้ได้จริงเรียกว่า “ภาคนิพนธ์” หรือ “capstone” ซึ่งในภาคนิพนธ์นี้ นักศึกษาจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดหลักสูตรมาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนมือถือที่สามารถใช้งานได้และนำออกสู่ตลาดได้ และเมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วนักศึกษาสามารถออกไปสมัครงานให้ตำแหน่งดังต่อไปนี้ได้: นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บบนมือถือ และผู้เชี่ยวชาญด้านมือถือ

Show More

Brian Turley ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบของบริษัท Adapx และคณะกรรมการด้านที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีของวิทยาลัยชุมชน Seattle Central

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®