สื่อดิจิตอล

สื่อดิจิตอล

สื่อดิจิตอลมีบทบาทในการตลาดและชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของพวกเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ประกอบกับการจ้างคนภายนอกประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้น คุณจึงสามารถทำงานให้บริษัทต่างชาติจากที่ไหนก็ได้

บุคลากรด้านสื่อดิจิตอลกำลังเป็นที่ต้องการ

สายงานอาชีพที่เป็นที่ต้องการมีดังนี้ วีดีโอดิจิตอล ภาพเคลื่อนไหว เสียง การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบภาพกราฟฟิก วีดีโอและการโต้ตอบด้วยมัลติมีเดีย บุคลกรด้านดิจิตอลสามารถหาตำแหน่งงานในด้านการให้คำปรึกษา การศึกษา ด้านศิลปะ ด้านสื่อมวลชน ทั้งในตลาดการสื่อสารแบบใหม่และแบบเก่า และงานฝึกสอน

คุณควรเริ่มต้นที่ไหนถ้าคุณต้องการที่จะทำงานในสายงานสื่อดิจิตอล? การเดินทางมาศึกษาสื่อดิจิตอลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคำตอบที่ดีของคุณ คุณจะได้เรียนรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและทำการศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติจริงกับอาจารย์ผู้สอนผู้มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลชนะเลิศในการสอน

การศึกษาอย่างเหนือชั้นในห้องเรียน

ที่วิทยาลัยในประเทสสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง นักศึกษาสามารถรับอนุปริญญาและใบประกาศนียบัตรได้ทั้งในสาขาวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ การสื่อสารมวลชน การเขียนบท การออกแบบภาพกราฟฟิก การสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติ/การสร้างแบบจำลอง การผลิตดิจิตอลมิวสิค และงานศิลปะสื่อดิจิตอล ใบประกาศนียบัตรด้านการผลิตผลิตดิจิตอลมิวสิค ยังครอบคลุมเนื้อหาการเรียนหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตรวมทั้งการจัดลำดับ การบันทึกด้วยระบบดิจิตอล เทคนิคการบันทึกในห้องสตูดิโอ และระบบประสานเสียงให้เข้ากับวีดีโอ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว หลักสูตรนี้ยังรวมถึงด้านธุรกิจของเพลงและเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบเสียงในเว็บไซต์ด้วย เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาแล้วนักศึกษาสามารถทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสี่ปีหรือสถาบันสอนศิลปะมืออาชีพได้ หรือนักศึกษาสามารถใช้อนุปริญญาเพื่อเข้าสู่วงการอาชีพ อาทิเช่น การโฆษณา สื่อการพิมพ์ การออกแบบ การสร้างเวปไซต์ นักออกแบบอิสระ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยาลัย Santa Monica...

วิทยาลัย Santa Monica มีชื่อเสียงในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่อุตสาหกรรมการบันเทิง นักศึกษาที่ทำการศึกษาในหลักสูตร Academy of Entertainment & Technology จะได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตัวละครเคลื่อนไหวสามมิติกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า มายา (Maya) ซึ่งจะสอนรากฐานของการสร้างตัวละครเคลื่อนไหวสามมิติและเทคนิคต่าง ๆ เช่น การวางท่าทาง ช่วงเวลาในการเคลื่อนไหว น้ำหนัก การบ่งบอกท่าทาง การกระดอนและการหดยืด การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และการแสดงท่าทาง อีกทั้งนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวสามมิติด้วย

วิทยาลัย Pierce...

วิทยาลัย Pierce ตั้งอยู่ในเมือง Lakewood รัฐ Washington เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบดิจิตอล (Digital Design) ที่เน้นการเรียนการสอนในสองวิชาหลักคือวิชาการออกแบบรูปภาพกราฟฟิกแบบดั้งเดิม (Traditional Graphic Design) และวิชาการผลิตสื่อไดนามิค (Dynamic Media Production)

วิชาการออกแบบรูปภาพกราฟฟิกแบบดั้งเดิม (Traditional Graphic Design) สอนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์และภาพ illustration แบบดั้งเดิม การถ่ายภาพแบบดิจิตอลและการประมวลผลภาพ การออกแบบหน้ากระดาษ (print-based page layout) และการออกแบบเว็บไซต์ (web design)

วิชาการผลิตสื่อไดนามิค (Dynamic Media Production) สอนเกี่ยวกับการสร้างภาพจำลองสามมิติ การสร้างภาพเคลื่อนไหวสองและสามมิติ การผลิตวีดีโอ การเขียนโปรแกรมลงแผ่นดีวีดี (DVD authoring) และการผลิตสื่อคุณค่าสูง (rich media authoring)

สิ่งสำคัญในแต่ละชั้นเรียนที่วิทยาลัย Pierce คือการสอนนักศึกษาตั้งแต่บทนำของการออกแบบภาพกราฟฟิก (Graphic Design) และสื่อคุณค่าสูง (Rich Media) การจัดการการผลิต (Production Management) การออกแบบหน้ากระดาษและการเผยแพร่ (Layout Design and Publishing) รากฐานการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว (Fundamentals of 3-D Modeling and Animation ) การออกแบบเว็บไซต์และ CSS (Web Design and CSS) รากฐานการถ่ายภาพดิจิตอล (Fundamentals of Digital Photography) รากฐานการผลิตวีดีโอและการเขียนโปรแกรมลงแผ่นดีวีดี (DVD Authoring) รากฐานระบบการสร้างมัลติมีเดีย (Fundamentals of Multimedia Authoring Systems) และการออกแบบดิจิตอล (Integrated Digital Design) อีกทั้งการให้นักศึกษาออกไปฝึกงานกับบริษัทในท้องถิ่นและคอยให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่และการฝึกทักษะในการสัมภาษณ์งาน

มหาวิทยาลัย Central Florida (UCF)...

มหาวิทยาลัย Central Florida (UCF) ตั้งอยู่ในรัฐ Orlando นำเสนอหลักสูตรปริญญาตรีสาขาสื่อดิจิตอล (digital media) สามหลักสูตรด้วยกันดังนี้ การออกแบบวีดีโอเกมส์ (Game Design) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) และภาษาภาพ (Visual Language)

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบวีดีโอเกมส์ (Game Design) ทำการศึกษาเกี่ยวกับประวัติ วัฒนธรรม และการออกแบบวีดีโอเกมส์ และเรียนรู้หลักสำคัญในการออกแบบและศิลปะการพัฒนาเกมส์ การเขียนโปรแกรมและการผลิตด้วย

นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ทำการศึกษาเกี่ยวกับรากฐานการออกแบบเว็บไซต์ พร้อมกับการออกแบบซอฟต์แวร์ (media software design) และการปฏิสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต (internet interaction) รวมไปถึงการฝึกทำธุรกิจสื่อมวลชนและการจัดการข้อมูลด้วย

หลักสูตร Visual Language จะผสมผสานการสอนในด้านศิลปะ การเล่าเรื่อง และเทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของการสร้างภาพเคลื่อนไหวของตัวแสดง (character animation) และการเล่าเรื่องจากภาพ (visual storytelling)

นอกจากนี้ UCF ยังเสนอหลักสูตรปริญญาโทในสาขาสื่อดิจิตอล (digital media) ซึ่งมีสองหลักสูตรให้เลือกดังนี้ Master of Arts in Visual Language and Interactive Media ซึ่งสอนเกี่ยวกับทฤษฎีสื่อมวลชนใหม่ และ Master of Fine Arts in Visual Language and Interactive Media ที่สอนเกี่ยวกับการสร้างความคิด การออกแบบทฤษฎี และทักษะทางเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการเล่าเรื่อง

Show More

Judy Iannaccone
Director of Communications for Rancho Santiago Community College District in Santa Ana, California.

 

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®

Related Schools