วิธีการขอวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีการขอวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

นี่คือแนวทางบางส่วนที่จะช่วยให้ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนของคุณราบรื่นและประสบความสำเร็จ

การขอวีซ่าเพื่อเข้าศึกษาในสหรัฐอเมริกาอาจใช้เวลานาน แต่สามารถเป็นขั้นตอนที่ง่าย ๆ อย่างน่าประหลาดใจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกายังคงให้ความสนใจในการต้อนรับนักศึกษาจากทุกประเทศ

ในขณะที่ขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนอาจเป็นเรื่องที่น่าสับสน นักเรียนหลายแสนคนก็ยังสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของวีซ่าในแต่ละปีได้

เมื่อปีที่แล้ว มีการอนุมัติวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ไป 362,896 ราย และในปัจจุบันนี้ นักเรียน 1,169,464 คนในสหรัฐอเมริกากำลังถือวีซ่าประเภท F และ M อยู่!

หลังจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษยอมรับคุณเข้าเรียนเต็มเวลาแล้ว โรงเรียนจะส่งเอกสารที่เรียกว่าแบบฟอร์ม I-20 ซึ่งถือเป็นใบสมัครสำหรับวีซ่า F-1

หากคุณจะขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน องค์กรหรือหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐที่จะให้การสนับสนุนคุณจะต้องส่งแบบฟอร์ม DS-2019 ซึ่งเป็นใบสมัครสำหรับวีซ่าประเภท J-1 ให้แก่คุณ คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลในประเทศของคุณได้ที่ usembassy.gov ไปที่ https://studyinthestates.dhs.gov/students เพื่ออ่านเกี่ยวกับวีซ่าและขั้นตอนที่ถูกต้องในปัจจุบันสำหรับ วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

1. ข้อที่หนึ่งโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณจะส่งแบบฟอร์มเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับการตอบรับจากสถาบันที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแห่งสหรัฐอเมริกา (USCIS - U.S. Citizenship and Naturalization Service) ให้ลงทะเบียนเป็นนักเรียนที่ไม่ใช่ผู้อพยพ (แบบฟอร์ม I-20 สำหรับวีซ่าประเภท F-1 หรือแบบฟอร์ม DS-2019 สำหรับวีซ่าประเภท J-1) คุณจะต้องอ่านและลงชื่อในแบบฟอร์มนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อและตัวสะกดในหนังสือเดินทางของคุณตรงกับชื่อและตัวสะกดในใบสมัครการรับเข้าเรียนของคุณ และโรงเรียนได้ป้อนชื่อของคุณตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางของคุณลงในแบบฟอร์ม I-20 หรือแบบฟอร์ม DS-2019

ชื่อของผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการส่งเพื่อตรวจการออกใบอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลชั้นความลับ พลเมืองของบางประเทศ และนักเรียนที่จะเรียนวิชาบางอย่างในมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านการคัดกรองเพิ่มเติม ที่อาจต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพิ่มเติมหลายสัปดาห์ อนึ่ง สิ่งที่สำคัญก็คือ คุณจะต้องเผื่อเวลาสำหรับกระบวนการขอวีซ่าไว้นาน ๆ

2. ข้อที่สอง คุณจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมที่จำเป็น ภายใต้การแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ วีซ่านักเรียนสามารถออกให้ก่อนวันที่ในแบบฟอร์ม I-20 ของคุณได้สูงสุด 120 วัน วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถออกได้ตลอดเวลาก่อนถึงวันที่ในแบบฟอร์ม DS-2019 คุณควรเริ่มขอวีซ่าของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สถานทูตสหรัฐอเมริกาแต่ละแห่งมีเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนัดสัมภาษณ์วีซ่าและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า คุณสามารถดูเว็บไซต์ของสถานทูตในประเทศของคุณได้ที่: http://www.usembassy.gov/

และอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ (https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html) ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเวลาที่คาดว่าจะได้รับวีซ่าในประเทศของคุณได้ สถานทูตหรือสถานกงสุลจะให้ความสำคัญแก่ผู้สมัครวีซ่าประเภทนักเรียนต่างชาติก่อน ดังนั้นหากหลักสูตรการศึกษาของคุณจะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้ โปรดทำให้แน่ใจว่าคุณได้อธิบายเรื่องนี้เมื่อยื่นขอวีซ่า

คุณอาจต้องเข้าไปด้วยตนเองหรือทำการติดต่อศูนย์ให้คำปรึกษา EducationUSA ซึ่งเป็นพันธมิตรกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณ โดยศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ทั่วโลกและมีรายชื่ออยู่ใน https://educationusa.state.gov/find-advising-center เจ้าหน้าที่ในศูนย์เหล่านี้จะสามารถให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าและวิธีการขอนัดสัมภาษณ์

ในปัจจุบันนี้ มีการคิดค่าธรรมเนียม SEVIS เป็นจำนวน 350 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท F และ M และ 220 เหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้สมัครวีซ่าประเภท J ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกการเข้าพักในสหรัฐอเมริกา (SEVIS) ของคุณ.. คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมนี้ด้วยบัตรเครดิตที่ใช้งานได้ทั่วโลก โปรดไปที่ https://fmjfee.com/index.html เพื่อชำระเงิน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินของคุณไว้ด้วย คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียม SEVIS อย่างน้อยสามวันก่อนถึงวันสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ โปรดนำใบเสร็จการชำระเงินของคุณมาในวันสัมภาษณ์วีซ่าด้วย

นอกจากนี้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 160 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในประเทศของคุณที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของสหรัฐอเมริกา หรือที่ธนาคารที่สถานทูตกำหนด คุณสามารถดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสถานที่จ่ายค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศของคุณ

3. ข้อที่สาม ปัจจุบันนี้ สหรัฐอเมริกาได้ใช้แบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อพยพแบบใหม่ หรือแบบฟอร์ม DS-160 ที่คุณจะต้องกรอกทางออนไลน์ โดยจะใช้แบบฟอร์มนี้แทนแบบฟอร์มอื่น ๆ ทั้งหมด คุณสามารถดูคำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มนี้ และลิงก์สำหรับแบบฟอร์มได้ที่ https://ceac.state.gov/genniv/

กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์ม DS-160 ทางออนไลน์ให้สมบูรณ์ อนึ่ง โปรดอย่าลืมใช้ตำแหน่งชื่อและการสะกดชื่อของคุณแบบเดียวกับที่คุณใช้ในหนังสือเดินทางของคุณ ขณะนี้ มีคำถามเพิ่มเติมที่คุณจะต้องกรอกเกี่ยวกับบัญชีโซเชียลมีเดียที่คุณมี เช่น Facebook จากนั้นคุณจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มออกมา และนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปที่สถานทูตในวันที่คุณไปสัมภาษณ์วีซ่าของคุณด้วย

คุณจะต้องอัปโหลดรูปภาพของคุณในขณะที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ DS-160 รูปถ่ายของคุณจะต้องอยู่ในรูปแบบที่อธิบายไว้ในส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

หากการอัปโหลดรูปถ่ายของคุณล้มเหลว คุณต้องนำรูปถ่ายติดตัวไปด้วยเมื่อไปสัมภาษณ์ สถานทูตบางแห่งอาจขอให้คุณนำรูปถ่ายเพิ่มเติมมาในวันสัมภาษณ์ด้วย

4. ข้อที่สี่ การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ การเริ่มขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนถึงวันที่คุณจะเริ่มเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง หากเป็นไปได้ โปรดขอวีซ่าล่วงหน้าสามเดือนก่อนวันที่คุณวางแผนจะออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การขอวีซ่าล่วงหน้าจะทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้น หากสถานทูตเกิดการล่าช้า หรือหากคุณต้องการอุทธรณ์คำตัดสินในกรณีที่มีการปฏิเสธวีซ่า

สิ่งที่คุณสวมใส่ในวันสัมภาษณ์เป็นสิ่งสำคัญ โปรดคิดว่าการสัมภาษณ์เป็นสิ่งที่เป็นทางการ การแต่งกายแบบธุรกิจเต็มรูปแบบ (Business attire) เป็นสิ่งที่เหมาะสม ความประทับใจครั้งแรกเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากคุณจะมีเวลาพูดคุยน้อยมากกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งมักจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการสัมภาษณ์และทำการตัดสินใจ

โปรดเตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วและครบถ้วน หากคุณไม่สามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่วีซ่าไม่พูดภาษาของคุณ คุณสามารถขอล่ามได้ การพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ข้อกำหนดของวีซ่าประเภทนักเรียน ในความเป็นจริงแล้ว นักเรียนหลายพันคนเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาทุกปีเพื่อเรียนรู้วิธีการพูดภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่วีซ่าจำเป็นต้องทราบวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ในการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมที่จะอธิบายว่า เหตุใดการศึกษาสาขาวิชาเฉพาะของคุณในสหรัฐอเมริกาจึงดีกว่าการศึกษาในประเทศของคุณ เตรียมพร้อมที่จะพูดถึงสิ่งที่คุณจะศึกษา และการศึกษาในสหรัฐอเมริกาของคุณจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับอาชีพใด อธิบายอย่างใจเย็นถึงแผนการศึกษาของคุณอย่างกระชับและชัดเจน

หากคุณกำลังจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่สหรัฐอเมริกา และจะศึกษาต่อในระดับปริญญา คุณจะต้องสามารถอธิบายถึงหลักสูตรการศึกษาที่สมบูรณ์ของคุณได้ โปรดจำไว้ว่า การให้เหตุผลว่า “การศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่ดีกว่า” เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณควรให้เหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างแท้จริงว่าเหตุใดการศึกษาครั้งนี้จึงดีกว่าสำหรับคุณ เจ้าหน้าที่วีซ่าต้องการที่จะได้ยินคำตอบที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ โดยทั่วไปแล้ว พวกเขามักตอบสนองไม่ค่อยดีนักต่อผู้สมัครที่ให้คำตอบที่คลุมเครือ จดจำคำพูดมาตอบ หรือแสดงความคิดเห็นที่มากเกินไปเกี่ยวกับสหรัฐฯ ในแง่ที่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมเพียงใด

นอกจากนี้ คุณควรสามารถอธิบายถึงรายละเอียดที่ว่า เหตุใดคุณจึงเลือกเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนนั้น และสถานที่ที่คุณจะพักอาศัยอยู่ (หอพักของโรงเรียน ครอบครัวอุปถัมภ์ หรืออพาร์ตเมนต์)

หากคุณจะกลับบ้านเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยให้จบ หลังจากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐอเมริกาแล้ว ให้นำหลักฐานการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในประเทศของคุณมาด้วย จดหมายจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนแผนการเรียนของคุณจะเป็นประโยชน์มาก บ่อยครั้งที่คนหนุ่มสาวทั่วโลกมักไม่แน่ใจในแผนการของพวกเขานัก อย่างไรก็ตาม ในการสัมภาษณ์วีซ่า คุณควรตอบคำถามได้อย่างชัดเจน หากคุณดูเหมือนจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำ เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจเชื่อว่าคุณกำลังจะไปสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการศึกษา

เกรดจากการเรียนสามารถสร้างความแตกต่างได้ หากคะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย คุณควรเตรียมพร้อมที่จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกาให้ได้ จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณครู หรือจากโรงเรียนที่ตอบรับมาจากสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าโปรแกรมการศึกษาที่เสนอให้แก่คุณในสหรัฐอเมริกานั้นเหมาะสม และอธิบายถึงโอกาสที่ดีสำหรับความสำเร็จของคุณ หากมีสถานการณ์พิเศษ (เช่น การเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยของสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว) ซึ่งมีส่วนทำให้มีคะแนนไม่ดี ให้โรงเรียนอธิบายสถานการณ์พิเศษเหล่านั้น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (DOS) ได้ใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ผู้ขอวีซ่าประเภทบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อพยพและผู้อพยพสามารถใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการสมัครของตนเองได้: https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx

การเงิน

คุณจะต้องมีการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและสามารถพิสูจน์ได้ ในการใช้ชีวิตและศึกษาในสหรัฐอเมริกาได้ โดยทั่วไปแล้ว การขอวีซ่าจะมีสิทธิ์ได้รับการอนุมัติมากขึ้นหากการสนับสนุนทางการเงินนั้นมาจากครอบครัว นายจ้าง หรือผู้สนับสนุนที่เป็นองค์กรอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศบ้านเกิด

หากบิดามารดาของคุณจะเป็นผู้ชำระเงินเพื่อการศึกษาของคุณ ให้เตรียมพร้อมในการทำเอกสารที่แสดงถึงวิธีการได้รับมาซึ่งรายได้ของครอบครัวของคุณ นำจดหมายจากนายจ้างของบิดามารดาของคุณ ที่ระบุว่าพวกเขาประกอบอาชีพอะไร ระยะเวลาการทำงานให้กับองค์กรดังกล่าว และจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับเป็นค่าตอบแทน

เมื่อเจ้าหน้าที่วีซ่าเห็นข้อมูลที่ขัดแย้ง หรือไม่สมเหตุสมผล พวกเขาจะไม่อนุมัติวีซ่า หากครอบครัวของคุณสามารถที่จะแสดงจำนวนรายได้ที่เพียงพอต่อการสนับสนุนคุณในสหรัฐอเมริกาได้เพียงเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะเกิดความสงสัยขึ้นได้

เงินจำนวนมากในบัญชีธนาคารอาจไม่เพียงพอต่อการเป็นหลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน เมื่อต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคุณ โปรดขอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารของคุณระบุถึงจำนวนบัญชีที่มีอยู่ในบัญชีธนาคารของคุณ และยอดคงเหลือเฉลี่ยในบัญชี ตัวเลขนี้จะโน้มน้าวเจ้าหน้าที่วีซ่าให้เชื่อว่าคุณและครอบครัวของคุณมีประวัติทางธุรกรรมที่ยาวนานและมั่นคงกับธนาคาร

"ความมุ่งมั่นที่จะกลับประเทศของตัวเอง"

การขอวีซ่านักเรียนและวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่นั้นได้รับการอนุมัติ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการปฏิเสธการขอวีซ่านักเรียนหรือวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนก็คือ การที่ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่วีซ่าเชื่อได้ว่าพวกเขาจะเดินทางกลับประเทศเมื่อจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาแล้ว กฎนี้เรียกว่ามาตรา 214.b (Section 214.b)

เพื่อระบุถึง "ความมุ่งมั่นที่จะกลับ" ประเทศบ้านเกิดของตนเอง เจ้าหน้าที่วีซ่าจะถามคำถามเกี่ยวกับความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดของคุณ และเกี่ยวกับแผนการศึกษาของคุณ คุณจะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าครอบครัวของคุณมีความสามารถในการชำระค่าใช้จ่ายสำหรับปีแรกของการพักที่เสนอมาของคุณในสหรัฐอเมริกา และคุณมีแผนที่ใช้ได้จริงที่จะจัดการกับการเงินสำหรับปีการศึกษาที่เหลือ

คุณต้องมีแบบฟอร์มที่จำเป็นต้องมีทั้งหมดมาแสดงด้วย พร้อมกับแบบฟอร์ม I-20 หรือ DS-2019 และใบเสร็จรับเงิน SEVIS4 5คุณควรนำเอกสารทางการเงินอื่น ๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึงวิธีที่คุณจะจ่ายสำหรับการศึกษาของคุณ และเอกสารใด ๆ ที่อาจช่วยแสดงให้เห็นว่า เหตุใดที่คุณจึงต้องเดินทางกลับประเทศของตัวเอง ตัวอย่างของเอกสารดังกล่าวได้แก่ หนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางไปต่างประเทศ รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีในธนาคารหรือสลิปเงินเดือน เอกสารเกี่ยวกับครอบครัวหรือทะเบียนนักศึกษา

หากทุกอย่างล้มเหลว...

หากคุณถูกปฏิเสธวีซ่า อาจมีบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อยกเลิกการปฏิเสธครั้งนี้ คุณสามารถขออุทธรณ์คำตัดสินได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่ได้นำไปแสดงในการขอวีซ่าครั้งแรก ในบางกรณี เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น หลักฐานการจ้างงาน หรือความเป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของธุรกิจ คุณควรตอบกลับด้วยข้อมูลที่ได้รับการร้องขอมา

การส่งโทรสารหรืออีเมลจากโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาของคุณไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลในเมืองของคุณ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณ และคำขอให้พิจารณาใหม่ อาจมีประโยชน์ในการอุทธรณ์ให้ประสบความสำเร็จ ควรส่งโทรสารไปที่ Chief of Nonimmigrant Visas ที่สถานกงสุลที่เป็นปัญหา หมายเลขโทรสารและโทรศัพท์มีอยู่ในหน้าเว็บไซต์สถานทูตหรือสถานกงสุลที่คุณจะยื่นขอวีซ่า ในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศที่ usembassy.state.gov ดูใต้หัวข้อ “Contact Us.”

หกเคล็ดลับสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ

  • สวมสูทหรือแต่งกายแบบธุรกิจ
  • ตอบคำถามให้เฉพาะเจาะจง
  • นำรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีในธนาคารหรือหลักฐานการจ้างงานไปด้วย
  • ให้รายละเอียดของแผนการศึกษาของคุณ
  • สงบสติอารมณ์และแสดงความเป็นมืออาชีพ
  • พูดความจริง

เมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว คุณควร ได้รับวีซ่าภายในสองสามวัน  

สหรัฐอเมริกาออกวีซ่าหลากหลายประเภทให้แก่นักเรียน:

นักเรียนแบบเต็มเวลาจะได้รับวีซ่า F-1 หรือ M-1

คู่สมรสและบุตรหลานของคุณจะได้รับวีซ่า F-2 หรือ M-2

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับวีซ่า J-1 นักเรียนแลกเปลี่ยนเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อการรับคำปรึกษา การฝึกอบรม การทำวิจัย หรือการสอน หรือเข้าทำงานในตำแหน่งชั่วคราวหรือตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก (Au Pair)

เมื่อปีที่แล้ว มีการอนุมัติวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ไป 362,896 ราย และในปัจจุบันนี้ นักเรียน 1,169,464 คนในสหรัฐอเมริกากำลังถือวีซ่าประเภท F และ M อยู่!

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

เป็นการง่ายกว่าที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีการออกวีซ่าสำหรับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาอยู่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนประจำ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษยังคงต้อนรับนักเรียนต่างชาติจากทุกประเทศอยู่ โปรดดูวิดีโอเหล่านี้จากมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา:

ยินดีต้อนรับคุณที่นี่!

เจ้าหน้าที่วีซ่ามีการพิจารณาที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้สมัครวีซ่าทุกคน ซึ่งหมายความว่า คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่า โปรดทำให้แน่ใจว่า คุณได้ทำตามคำแนะนำในบทความประกอบแล้ว คุณควรจะสามารถอธิบายสั้น ๆ ในการสัมภาษณ์วีซ่าได้ว่า เหตุใดคุณจึงต้องการเข้าศึกษาในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่คุณจะศึกษา และสิ่งนี้จะเตรียมให้คุณพร้อมสำหรับการทำงานในประเทศของคุณเมื่อเรียนจบได้อย่างไร คุณต้องสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดคุณจึงสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ยอมรับคุณ และคุณจะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพอย่างไร คุณอาจถูกถามคำถามเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลประจำตัวของคุณในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook

เวลาการรอเพื่อเข้าสัมภาษณ์และการออกวีซ่าอาจกินเวลานานกว่าเดิม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องขอวีซ่าล่วงหน้าให้เร็วที่สุดเท่าท่จะเป็นไปได้ วีซ่านักเรียนสามารถออกให้ก่อนได้เร็วที่สุด 120 วันก่อนที่โปรแกรมการเรียนของคุณจะเริ่มขึ้น 

มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น?

เป็นการง่ายกว่าที่จะพูดว่ามีอะไรบ้างที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในขณะนี้วีซ่านักเรียนกำลังได้รับการอนุมัติอยู่อย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัย โรงเรียนประจำ และสถาบันสอนภาษาอังกฤษหลายแห่งก็พร้อมต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก คุณสามารถชมวิดีโอของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาได้ (ออนไลน์เท่านั้น):

You are welcome here!

เจ้าหน้าที่วีซ่าให้ความสนใจกับผู้สมัครขอวีซ่าทุกราย ซึ่งหมายความว่าคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความพร้อมต่อการสัมภาษณ์วีซ่าของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในบทความที่แนบมาให้ คุณควรที่จะสามารถอธิบายสั้น ๆ ในระหว่างการสัมภาษณ์วีซ่าได้ว่าทำไมคุณถึงต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณจะทำการศึกษาในด้านใด และต้องอธิบายได้ว่าการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะช่วยเตรียมความพร้อมของคุณต่อการทำงานในประเทศของคุณได้อย่างไรเมื่อคุณทำการศึกษาสำเร็จแล้ว คุณต้องสามารถอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงสมัครขอเข้าศึกษาในสถาบันที่ได้ยอมรับคุณเข้าศึกษา และคุณจะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพอย่างไร  

ระยะเวลาในการรอการสัมภาษณ์และการออกวีซ่านั้นอาจจะนานขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วีซ่านักเรียนสามารถได้รับการอนุมัติอย่างเร็วที่สุด 120 วันก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการศึกษาในหลักสูตรของคุณ  
 

Show More

โดย William M. Fish
William Fish ทำการพบปะกับเจ้าหน้าที่ของ U.S. Consular Affairs ในรัฐ Washington, D.C. เป็นประจำ รวมถึงที่สถานฑูตและสถานกงศุลในประเทศต่างๆอีกด้วย William Fish มีตำแหน่งเป็นประธานของ Washington International Education Council ซึ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษานานาชาติ สามารถติดต่อ William Fish ได้ที่ wfish@washcouncil.orgwww.washcouncil.org

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®