การจัดอันดับสถานศึกษาสามารถทำให้คุณค้นพบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ?

การจัดอันดับสถานศึกษาสามารถทำให้คุณค้นพบมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ ?

การเลือกโรงเรียนที่ใช่สำหรับคุณนั้น อาจไม่ใช่การเลือกโรงเรียนที่คนอื่นบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง คุณและครอบครัวอาจจะให้ความสนใจกับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย คำถามทั่วไปง่ายๆก็คือ มหาวิทยาลัยนั้นอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ ? โรงเรียนไหนคือโรงเรียนติดอันดับ 1 ใน 10?

อันดับเหล่านี้มีผลกระทบต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า ? ควรไหมที่คุณจะเลือกมหาวิทยาลัยของคุณจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในนิตยสาร? ในขณะที่มหาวิทยาลัยที่ดีหลายแห่งได้ติดอันดับ แต่มหาวิทยาลัยชั้นเลิศที่ดีกว่าไม่ติดอันดับ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจว่าการจัดอันดับเหล่านี้ทำกันอย่างไร

คุณอาจจะใช้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นตัวตัดสินในการเลือกมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ และการที่คุณทำคะแนนสอบได้มากเท่าไร คุณก็จะมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ ”ดีกว่า” มากขึ้นเท่านั้น แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นแตกต่างออกไป มีนักศึกษาที่เรียนเก่งและอาจารย์ผู้สอนที่ดีอยู่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับนั้น ได้ยอมรับถึงเหตุผลหลายอย่าง รวมไปถึงการที่พ่อแม่ของพวกเขาเคยทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมาก่อนด้วย

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยมาจากข้อมูลทั่วไปซึ่งสถาบันต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำขึ้น จะมีคนรวบรวมการจัดอันดับจากข้อมูลที่เขาคิดว่ามีมาตรฐานในการวัดสูง ใช้เกณฑ์วัดและจัดอันดับ หากพวกเขาเลือกใช้เกณฑ์อื่น ผลที่ได้ก็อาจจะต่างออกไป

หมายความว่า ถ้าคุณเชื่อในการจัดอันดับโดยใช้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของคนอื่น ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการเลือกเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดอันดับ นั่นหมายถึง ถ้ามหาวิทยาลัยยอมรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาในจำนวนน้อยเท่าไร ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อุทิศตัวในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับนักศึกษา พวกเขายังต้องการความหลากหลายของนักศึกษาที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน และถ้าโรงเรียนติดอันดับจากการรับนักศึกษาเข้าเรียนน้อย มหาวิทยาลัยที่ดีของรัฐที่รับนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเข้าศึกษาก็จะไม่ติดอันดับสูง

จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการจัดอันดับที่อาจจะทำให้คุณเข้าใจผิดได้ ถ้าโรงเรียนรับเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมที่มีผลการเรียนสูง อัตราส่วนการจบการศึกษาของโรงเรียนนั้นก็จะสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามถ้ามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างและหลากหลาย อัตราการจบการศึกษาก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้การจัดอันดับลดลงไปด้วย

สรุปก็คือว่า การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับการเลือก ความเป็นพิเศษ และชื่อเสียง ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพของสถานศึกษาที่มีความไม่แน่ชัดของข้อมูลเกี่ยวกับอันดับของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คุณได้รับ คุณรู้หรือเปล่าว่า ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับมาจากอาจารย์ผู้สอนที่ดีติดระดับโลกที่หาได้ยาก อาจารย์ผู้สอนเหล่านั้นจะทำการสอนในระดับปริญญาตรีหรือเปล่า? เพราะหลายห้องเรียนนั้นจะทำการสอนโดยนักศึกษาในระดับปริญญาโทหรืออาจารย์ฝึกสอน

ดังนั้น อ่านการจัดอันดับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อเหล่านั้นกับเพื่อนและอาจารย์แนะแนวของคุณ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกโรงเรียน ให้ใช้เวลาพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจากมหาวิทยาลัย ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนที่คุณสนใจ และเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่เดียวกันกับที่คนอื่นบอกว่าดีที่สุด 

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®