ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษาคืออะไร?


Find Master/Doctorate degree programsค้นหาหลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก


ในฐานะที่เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณต้องการมองหาหลักสูตรปริญญาตรีที่มีชื่อเสียง หรือหลักสูตรปริญญาโทที่ตรงกับความต้องการของคุณ ในขณะที่คุณกำลังมองหาโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น คุณควรจะรู้ถึงความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่างระหว่างหลักสูตรอุดมศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ฉันรู้ว่าหลักสูตรอุดมศึกษาจะทำให้ฉันมีกลุ่มเพื่อนและได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนการหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้นจะนำฉันไปสู่การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แล้วความต่างแตกต่างอื่นๆล่ะคืออะไร?

คำตอบ: แน่นอนว่าต้องมีความแตกต่างหลายอย่าง ส่วนที่สำคัญที่สุดบางส่วนคือ:

  1. หลักสูตรปริญญาตรี ปกติแล้วจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาโดยทั่วไปที่มีวิชาเรียนหลากหลายซึ่งไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาโทจะเน้นด้านความรู้เฉพาะทาง และหลักสูตรจะมีความก้าวหน้ามากกว่า
  2. จำนวนนักศึกษาในห้องเรียนระดับอุดมศึกษาจะใหญ่กว่าซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้สอนจะน้อยกกว่า ส่วนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานั้น นักศึกษาจะได้ศึกษาอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนและมีการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวบ่อยครั้ง
  3. บางหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ต้องใช้รุ่นพี่เป็นผู้นำในการทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเน้นด้านการค้นคว้าวิจัย ส่วนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นมีการเรียนการสอนในห้องเรียนบ้าง แต่การเตรียมโครงการวิจัยและสอบนำเสนอโครงการวิจัยเป็นส่วนสำคัญที่สุดในหลักสูตรส่วนใหญ่ โดยปกติ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีจะจำกัดอยู่เฉพาะการสอบวิชาต่างๆในห้องเรียน ในขณะที่หลักสูตรในระดับปริญญาโทได้รวมไปถึงการสอบเกี่ยวกับความเข้าใจซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  4. หลักสูตรในระดับปริญญาตรีนั้นสามารถเปลี่ยนวิชาเอกหรือวิชาหลัก และย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันอื่นระหว่างหลักสูตรได้ง่าย แต่ในหลักสูตรระดับปริญญาโทจะทำได้ยากกว่า เนื่องจากวิชาเฉพาะค่อนข้างจะแคบและแตกต่างกัน เช่น หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาจิตวิทยาในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะแตกต่างกัน

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®