IELTS for The USA

IELTS for The USA

IELTS (ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับสากล)

IELTS คือ ระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับสากล เป็นแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ เพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่: การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

คุณต้องการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่หรือไม่? คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทดสอบ IELTS

IELTS เป็นระบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับสากลและเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการย้ายถิ่นฐานทั่วโลก ในแต่ละปีจะมีนักศึกษาหลายแสนคนลงทะเบียนทำการทดสอบ IELTS เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และในปีที่ผ่านมามีการทดสอบ IELTS มากกว่า 3.5 ล้านครั้งในกว่า 140 ประเทศทั่วโลก

ผลคะแนนจากการทดสอบ IELTS ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลกรวมถึงมหาวิทยาลัย นายจ้าง หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และองค์กรวิชาชีพ นอกจากนี้เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวการทดสอบ IELTSได้รับการยอมรับจากองค์กรมากกว่า 3,400 แห่งรวมถึงสถาบันการศึกษา Ivy League ด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ IELTS ได้ที่เว็บไซต์ takeielts.org

การเลือกประเภทของการทดสอบที่เหมาะสม

IELTS เพื่อการศึกษาต่อ

หากคุณวางแผนที่จะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหรืออุดมศึกษา หรือต้องการทำงานกับองค์กรวิชาชีพ คุณจะต้องทำการทดสอบ IELTS เพื่อการศึกษา

IELTS เพื่อการฝึกอบรมทั่วไป

หากคุณวางแผนที่จะไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา สร้างประสบการณ์การทำงาน หลักสูตรฝึกอบรม หรือหากคุณต้องการย้ายไปอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักรคุณจะต้องทำการทดสอบ IELTS เพื่อการฝึกอบรมทั่วไป

การทดสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์

ในปัจจุบันนี้คุณสามารถเลือกทำการทดสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ได้ที่สถานที่จัดการทดสอบหลายแห่ง ทั้งนี้เนื้อหาในแบบทดสอบทั้งสองแบบจะเหมือนกันทั้งหมด

การทดสอบ IELTS แบบกระดาษ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้คุณจะต้องตอบส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนบนกระดาษ ส่วนการทดสอบด้านการพูดนั้นจะถูกดำเนินการแบบตัวต่อตัวกับผู้ตรวจข้อสอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

การทดสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้คุณจะทำการทดสอบในส่วนการฟัง การอ่าน และการเขียนบนคอมพิวเตอร์ ส่วนการทดสอบด้านการพูดนั้นจะยังคงถูกดำเนินการแบบตัวต่อตัวกับผู้ตรวจข้อสอบ IELTS ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว เพราะเรามีความมั่นใจว่ามันเป็นวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประเมินทักษะการพูดของคุณ

การจองการทดสอบของคุณได้ที่เว็บไซต์takeielts.org

กุญแจสู่ความสำเร็จในการวางแผนการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่วินาทีที่คุณตัดสินใจจะมาทำการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะพบว่ามีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือก ขั้นแรกคุณควรใช้เวลาสอบถามตัวเองถึงคำถามที่สำคัญแต่ละข้อที่อยู่ด้านล่างนี้ ต่อไปนี้คือรายการตรวจสอบอย่างง่าย ๆ ทีละขั้นตอนเพื่อช่วยคุณวางแผนการเดินทางส่วนตัวของคุณ

อะไร

คุณต้องการศึกษาสาขาวิชาอะไร คุณได้พิจารณาตัวเลือกทั้งหมดของคุณหรือยัง เช่นสาขาวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจวิศวกรรม หรือสาขาวิชาชีพที่เฉพาะเจาะจงหรือด้านเทคนิค การกำหนดเลือกวิชาเอกหรือสาขาวิชาของคุณเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นค้นหาสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับคุณ

ที่ไหน

คุณได้พิจารณาถึงสถานที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและผลประโยชน์ต่าง ๆ หรือไม่ คุณคาดหวังอะไรจากการเลือกศึกษาที่สถาบันการศึกษานี้

ขนาด

สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่คุณต้องการเป็นแบบไหน คุณต้องการศึกษาในสถาบันที่มีจำนวนนักศึกษาหลายหมื่นคนและในบางครั้งมีเพียงวิทยาเขตเดียวเท่านั้นหรือไม่ หรือคุณชอบศึกษาในสถาบันการศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 1,000 คน คุณควรเลือกมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้สึกสะดวกสบายที่สุดแก่คุณ

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อหนึ่งปีการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาในสถาบันที่คุณเลือกเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และคุณได้พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าหนังสือ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ หรือยัง คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่ หากคุณต้องการความช่วยเหลือคุณได้พิจารณาสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เสนอทุนการศึกษาหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาชาวต่างชาติโดยเฉพาะหรือยัง

กรุณาคำนึงไว้ว่าถึงแม้ว่าตัวเลือกอาจดูยาก แต่การพิจารณาแต่ละปัจจัยอย่างรอบคอบของคุณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

ในตอนนี้ฉันควรจะทำอะไร

สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องวางแผน หลังจากที่คุณเลือกสถาบันที่คุณจะสมัครขอเข้าศึกษาแล้ว คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องทำการทดสอบ IELTS เมื่อใดและจากนั้นตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องเตรียมตัวมากน้อยเท่าใด เราขอแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกประเภทเพื่อช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนี้การทดสอบภาษาอังกฤษทุกฉบับจะมีรูปแบบเฉพาะ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนรูปแบบการทดสอบ การกำหนดเวลาของแต่ละส่วน และทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุด นอกเหนือจากการศึกษาหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

The British Councilสามารถช่วยคุณในด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมได้ดังต่อไปนี้

โดย IELTS

เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบ IELTS

การพูดคุยเกี่ยวกับ IELTS: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

1. หลีกเลี่ยงการตอบคำถามแบบสั้น ๆ เช่น ใช่/ไม่ใช่ ควรอธิบายคำตอบของคุณให้ยาว ๆ

2. ต้องแน่ใจว่าคุณพูดอย่างมั่นใจและชัดเจน มันจะช่วยทำให้คำตอบของคุณง่ายต่อการฟังและการเข้าใจ

3. ใช้คำในการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น: In my opinion, I think, I feel และคำอื่น ๆ

4. อย่าจำคำตอบ เพราะคำถามจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มันจะทำให้คุณตอบคำถามอย่างไม่เป็นธรรมชาติและไม่คล่องแคล่ว

5. คุณจะได้รับคะแนนจากการออกเสียง สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยได้คือการออกเสียงที่ถูกต้อง พยายามอย่าออกเสียงแบบเรียบ ๆ

6. อย่ากลัวที่จะขอให้ผู้ตรวจสอบทวนคำถามซ้ำอีกครั้ง คุณสามารถพูดว่า; Could you repeat the question, please?

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®