การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT) และ การฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรมภาคปฏิบัติเสริม (OPT) และ การฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา


ค้นหาข้อเสนอในการฝึกงานของวิทยาลัยต่าง ๆ


Optional Practical Training (OPT) เป็นหนทางยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา OPT ยังได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ให้สามารถยืดกำหนดเวลากลับประเทศในวีซ่านักเรียนประเภท F1 ได้ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

มีนักศึกษาชาวต่างชาติให้ความสนใจในการได้รับประสบการณ์ฝึกงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆ

Optional Practical Training (OPT) เป็นหนทางยอดเยี่ยมที่ทำให้คุณได้รับประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา OPT ยังได้รับมอบอำนาจจาก U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) ให้สามารถยืดกำหนดเวลากลับประเทศในวีซ่านักเรียนประเภท F1 ได้ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสฝึกทำงานกับบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ได้เรียนมา

นักศึกษาชาวต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะได้รับการฝึกงานแบบ OPT รวม 12 เดือน หลังจากจบการศึกษาหนึ่งหลักสูตร (นักศึกษาที่ได้ผ่านการฝึกงานแบบ OPT ครบ 12 เดือนแล้ว สามารถสมัครขอฝึกงานเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป) นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ ทั้งก่อนหรือหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งแบบเต็มเวลาหรือแบบนอกเวลา หากได้รับข้อเสนอให้เข้าทำงานนักศึกษาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครขอฝึกงานแบบ OPT แต่อย่างไรก็ตามงานที่เสนอให้นักศึกษานั้นต้องเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนมาโดยตรง

นอกจากนั้นการทำงานเต็มเวลาหลังจากจบหนึ่งปีการศึกษาแล้ว การฝึกงานแบบ OPT ยังให้สิทธิ์นักศึกษาทำงานในช่วงเวลาปิดเทอมอีกด้วย เช่น ปิดเทอมภาคฤดูร้อน (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา (pre-completion)) หรือการทำงานเสริมนอกเวลา (20 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า / สัปดาห์) ระหว่างภาคการศึกษา (การฝึกงานแบบ OPT ช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา) นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, คณิตศาสตร์ หรือคณะอื่นๆตามรายละเอียดด้านล่าง จะได้รับสิทธิ์ตามกฎ 2008 ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Homeland Security) ให้สามารถยืดเวลากลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT ได้ถึง 29 เดือน:

  • คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรม
  • วิทยาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีทางทหาร
  • ฟิสิกส์

การขอยืดขยายเวลากลับประเทศนั้น มีไว้ให้สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโปรแกรม E-Verifyเท่านั้น" (www.uscis.gov) เท่านั้น E-Verify เป็นระบบฟรีในอินเตอร์เน็ต ที่ดำเนินการโดย USCIS และกระทรวงความมั่นคงทางสังคม (Social Security Administration) ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำการพิจารณาว่าบุคคลใดจะได้รับสิทธิ์ทำงานต่อ

สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ไม่ต้องการที่จะทำการศึกษาถึง 12 เดือนก่อน เพื่อเข้ารับการฝึกงานแบบ OPT หลักสูตร UC Berkeley Extension’s International Diploma Program (IDP) เสนอการฝึกงานให้นักศึกษาหลังจากที่ทำการศึกษาไปเพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น

นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในหลักสูตร 4 เดือน จากคณะบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบริหารธุรกิจระดับโลก, การตลาด หรือการบริหารโครงการ วิธีการนี้จะทำให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถรวมเวลาการศึกษาที่สถาบันกับการฝึกงานไว้ด้วยกัน ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการศึกษาในหลักสูตร MBA มีนักศึกษาจากทั่วโลกมาเข้ารับการศึกษาและฝึกงานในหลักสูตร IDP บางคนเป็นผู้ที่มีอาชีพอยู่แล้วหรือบางคนก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพด้านธุรกิจ หลักสูตร IDP เสนอการฝึกงานในด้านธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา, การบันเทิง, การเงินและการธนาคาร, การดูแลสุขภาพ, การบริการ, การค้าระหว่างประเทศ, การตลาด, การประชาสัมพันธ์ หรือ การโทรคมนาคมสื่อสาร ล่าสุดได้มีการรวมการฝึกงานกับบริษัท Ballena Technologies, บริษัท Bayer Healthcare LLC, บริษัท Comcast Spotlight, บริษัท Shaklee Corporation, บริษัท Siemens, บริษัท Voleon Capital Management LP และโรงแรม Westin St. Francis เพื่อมอบโอกาสและประสบการณ์ที่ดีในการฝึกงานให้กับนักศึกษา ส่วนใหญ่การฝึกงานจะเป็นการทำงานในบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดกลาง

ผู้ช่วยประสานงานด้านการฝึกงานจะช่วยนักศึกษาในด้านการเขียน resume, พัฒนาทักษะในการสอบสัมภาษณ์ และการเข้าร่วมการออกงานต่างๆของบริษัทหลายๆบริษัท เพื่อจะได้มีโอกาสเจอกับนายจ้าง เมื่อนักเรียนได้เข้าฝึกงานแล้ว จะมีอาจารย์ผู้สอน IDP ช่วยแนะนำนักศึกษาในเรื่องหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ผ่านการฝึกงาน รวมทั้งมีหัวหน้างานคอยสังเกตการทำงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา เพราะการฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียน ดังนั้นนักศึกษาชาวต่างชาติจึงสามารถคงสถานภาพนักศึกษาเต็มเวลาไว้ได้ มีนักศึกษาหลายคนที่ฝึกงานจนจบหลักสูตร IDP 12 เดือน ซึ่งเรียกว่าหลักสูตร Management and Business Track แล้วสามารถรับสิทธิ์ฝึกงานแบบ OPT ได้อีก 12 เดือน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรกิจจากประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีโอกาสที่จะออกไปสมัครงานแล้วได้งานสูงขึ้น Genoveva Alfonzo La Placa ชาวกัวเตมาลา ได้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร IDP เมื่อ 2 ปีที่แล้ว หลังจากที่เธอได้รับปริญญาตรีด้านเศรษศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ กล่าวว่า

“IDP เป็นความก้าวหน้าที่ทำให้ฉันเข้าใจระบบการเงินโลกและทำให้ฉันสนใจในเรื่องการเงินอย่างจริงจัง” เธอลงเรียนการเงินแบบเข้มข้นกับ IDP ควบคู่ไปกับการฝึกงาน เพื่อทำให้เธอมีความได้เปรียบในเรื่องความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน La Placa ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ดูแลกองทุนของเศรษฐีในเมืองนิวยอร์ก และทำงานโดยตรงกับ CFO และนักลงทุน

Alfonzo La Placa ยังได้กล่าวอีกว่า “ฉันไม่เคยนึกมาก่อนว่าในชีวิตนี้ตัวเองจะได้ทำงานในด้านกองทุน แก้ปัญหาในการซื้อขายหุ้นหลายล้านดอลล่าร์ หรือจะเป็นที่สนใจของบริษัทซื้อขายหุ้น”

หลักสูตร International Business Professions ที่ Bellevue College ใกล้เมือง Seattle หลักสูตรการศึกษาจะครอบคลุมถึงการพูดและเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ, แนวคิดแบบร่วมสมัย, การเรียนภาษาอังกฤษ และด้านธุรกิจอื่นๆ เช่น การตลาด, การบริหาร, คอมพิวเตอร์, การจัดการโครงการ, หลักสูตรแอนนิเมชั่น, การตกแต่งภายใน, ธุรกิจระหว่างประเทศ, คำศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ และเศรษฐศาสตร์จุลภาค ชั้นเรียนเกี่ยวกับการฝึกงาน, ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน และ การสังเกต การนำเสนอและทักษะการสอบสัมภาษณ์

หลักสูตรฝึกงานในสถานธุรกิจท้องถิ่น Sae Suzuki จากญี่ปุ่น ทำงานในบริษัทโฆษณาหนังกล่าวว่า “การฝึกงานของฉันให้มากกว่าการสอนภาษาอังกฤษหรือทักษะการทำธุรกิจของชาวอเมริกันกับฉัน มันช่วยให้ฉันค้นพบว่าตัวเองเป็นใครและให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่จะไล่ตามความฝันของฉัน”

“มันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของฉัน” Tsubasa Ueno ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกัน เขาเคยสนใจงานด้านการจัดการโรงแรม เขาเปลี่ยนแผนการศึกษาหลังจากได้ฝึกงานกับบริษัท Jubilee Reach ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร เขากล่าวว่าเขาพบอาชีพใหม่ได้เพราะเขากล้าที่จะ”ทำการเสี่ยง”ในประเทศสหรัฐอเมริกา

Show More

โดย Pat Rose
UC Berkeley Extension International Diploma Program

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®