วิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

วิทยาลัยชุมชนในประเทศสหรัฐอเมริกา


ค้นหาหลักสูตรวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน


ในปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น มีหลายวิทยาลัยที่เสนอทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการทำการศึกษาแบบหนึ่งหรือสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี ในปัจจุบันมีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ารับศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น มีหลายวิทยาลัยที่เสนอทางเลือกที่ได้รับความนิยมในการทำการศึกษาแบบหนึ่งหรือสองปีแรกของหลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษามองวิทยาลัยชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถนำไปสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทและเอกในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ในการศึกษาสองปีแรกนั้นทางวิทยาลัยจะเน้นสอนและปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาด้านความรู้ทั่วไป ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มต้นมุ่งศึกษาในสาขาวิชาที่ได้เลือกไว้

การโอนย้ายและการฝึกงาน

ความจริงแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้แนะนำให้นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร “โอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย” ของวิทยาลัยชุมชนก่อน แล้วค่อยโอนย้ายมาศึกษาต่อให้จบในมหาวิทยาลัยในช่วงสองปีสุดท้าย นักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายที่เรียนหรือโอนย้ายหน่วยกิตจากวิทยาลัยชุมชนเพื่อย้ายไปศึกษาต่อให้จบปริญญาตรีได้ นอกจากหลักสูตรโอนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว วิทยาลัยชุมชนยังได้เสนอหลักสูตรฝึกงานที่ครอบคลุมกว้างขวาง ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานในหลายร้อยสาขาอาชีพ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการบริหาร ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านการพยาบาล ด้านการออกแบบแฟชั่น ด้านการจัดการการโรงแรมและการจัดการร้านอาหาร ด้านเลขานุการ ด้านการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านศิลปะการโฆษณา เป็นต้น นักศึกษาที่ศึกษาจบในสาขาวิชาเหล่านี้จะได้รับปริญญาหรือใบประกาศนียบัตร

ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

วิทยาลัยชุมชนเหล่านี้มีมาตรฐานด้านการศึกษาทั่วไปและด้านวิชาชีพในท้องถิ่นที่ดี เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายที่เรียกว่า “open door” นำเสนอค่าเล่าเรียนที่ต่ำและการสมัครเข้าเรียนที่ไม่ต้องใช้เอกสารมากมาย ปัจจุบันนี้วิทยาลัยชุมชนได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนชาวอเมริกันมีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยมากขึ้น

วิทยาลัยชุมชนต่างจากวิทยาลัย4ปีหรือมหาวิทยาลัยอย่างไร

 • สมัครเข้ารับการศึกษาง่ายกว่า
  ใช้ผลคะแนนสอบ TOELF (Test of English as a Foreign Language) ต่ำกว่า และใช้เอกสารทางการศึกษาน้อยกว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัย4ปีในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
  ค่าเล่าเรียนที่วิทยาลัยชุมชนจะถูกกว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสี่ปี 20 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะสถานศึกษาสี่ปีของเอกชน
 • จำนวนนักศึกษาน้อยกว่าสถานศึกษาสี่ปี
  ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลนักศึกษาเป็นการส่วนตัวได้อย่างทั่วถึง นักศึกษาทั้งชาวอเมริกันและชาวต่างชาติที่ได้เข้ารับการศึกษาในห้องเรียนขนาดเล็กในช่วงระยะเวลาสองปีแรก ได้ยอมรับว่ามีส่วนช่วยพวกเขาอย่างมากเมื่อย้ายไปทำการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาสองปีสุดท้าย
 • สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีกว่า
  ระบบการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นักศึกษาจะแข่งขันกันเพื่อที่จะได้คะแนนที่ดี และนักศึกษาชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเท่าไหร่อาจจะเสียโอกาสได้ ดังนั้นการศึกษาอยู่ในห้องเรียนที่มีขนาดเล็กกว่าก็จะมีการแข่งขันน้อยกว่าและทำให้นักศึกษาเรียนดีขึ้นและรู้สึกดีขึ้น
 • ปรับตัวง่ายกว่า
  การเข้ารับการศึกษาสองปีที่วิทยาลัยชุมชนสามารถช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้ดีขึ้นและช่วยให้นักศึกษาปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ง่ายขึ้น

Show More

โดย Andrea Insley, Ed.D., Executive Director, Global Initiatives at Seattle Central Community College in Washington State.

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®