Ranh giới, Khi nào nên Vẽ Đường

Ranh giới, Khi nào nên Vẽ Đường

In our effort to bring good content to as many people as possible the text in this blog post has been machine translated so please excuse any mistakes. Thank you!

Bởi Hamdiatu Yakuba

"Ranh giới" nghe có vẻ quen thuộc, phải không? Lần cuối cùng bạn sử dụng hoặc nghe thấy từ này là khi nào. Tôi chắc rằng đã lâu rồi vì nó thường liên quan đến địa lý và những gì? Đất liền! Vâng, đại loại. Từ này có nghĩa đen là “phân vùng, phân chia, giới hạn, tách biệt”. Tuy nhiên, nó cũng có thể có nghĩa là “quy tắc, nguyên tắc, khoảng cách và không gian”.

Là con người, chúng ta nhất định phải thực hiện hoặc có các mối quan hệ với những người khác. Chúng ta tự nhiên sống, bằng và với những mối ràng buộc này, trong các khu định cư khác nhau của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta để mọi người ra vào cuộc sống của mình một cách tự nguyện và có phần không, tất cả tùy thuộc vào hoàn cảnh và mùa, có thể. Tính cách của chúng ta cho phép chúng ta thích ứng và đối xử với người khác theo những cách có thể chấp nhận được đối với chúng ta và họ, điều này trở thành chuẩn mực hoặc ngược lại.

Bây giờ, trở lại ranh giới, như đã đề cập trước đó, chúng là những giới hạn được đặt ra cho hai bên. Đây có thể là ranh giới bình thường giữa các quốc gia, thành phố, khu vực, vùng đất, nhà ở, v.v. Nhưng, này! Chúng ta có ranh giới cá nhân, tình cảm, tình yêu, xã hội và những ranh giới khác. Chúng tạo thành các quy tắc mà chúng ta đặt ra cho bản thân, cách chúng ta muốn được đối xử, tiêu chuẩn sống, v.v.

Tất cả chúng ta đều có những ranh giới được đặt ra cho bản thân và đôi khi cũng bởi xã hội, gia đình, tôn giáo hoặc sắc tộc. Họ tổng hợp để tạo ra hoặc không làm cho chúng tôi. Mức độ mà chúng ta tuân theo những ranh giới này xác định mối quan hệ của chúng ta với bản thân và những người khác.

Một số điều bạn đã đặt ra cho mình là gì? Tất cả chúng ta đều có những quy tắc cá nhân, mà tôi gọi là “nguyên tắc”. Bạn luôn tuân thủ chúng hay có những trường hợp ngoại lệ khi bạn cho rằng mình phù hợp chỉ để phù hợp với bản thân cho người khác và cũng để làm hài lòng người khác? Các ranh giới mà chúng ta đặt ra cho mình rất linh hoạt và có thể thay đổi theo thời gian để phù hợp với bản thân, nhưng với người khác thì không. Cần có một giới hạn mà chúng ta dung túng hoặc cho phép một số thứ và con người xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta.

Bạn đã bao giờ nhận ra hoặc nhận thấy cách mọi người phản ứng khi bạn không còn thích họ như bạn đã từng làm không? Do đó, khi bạn tập thể dục hoặc vẽ ranh giới xã hội của bạn. Khi bạn quyết định nên chấp nhận làm bạn và ai không, đó là ranh giới và nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với những người khác. Điều này là do họ chưa quen hoặc không mong đợi điều đó từ bạn, tốt hơn hết là họ không muốn chấp nhận. Tôi nói đó là vấn đề của họ. Tùy thuộc vào chúng tôi để quyết định cái gì, khi nào, hoặc ai là OK đối với các yêu cầu về ranh giới của chúng tôi.

Điều gì là ổn cho bạn? Bạn muốn được đối xử như thế nào? Bạn muốn người khác tiếp cận mình như thế nào? Điều gì có thể chấp nhận được đối với bạn trong một mối quan hệ? Bạn gọi bạn là ai? Vị trí nào là thoải mái cho bạn? Khi nào bạn nói nó là đủ? Bạn sẽ thích người bạn / người yêu tự cao tự đại đó trong bao lâu? Điều gì có vẻ đúng về mặt đạo đức đối với bạn? Bạn có sẵn sàng thích nghi với điều gì hay không? Bạn sẵn sàng thỏa hiệp và hy sinh điều gì? Bạn đối phó với những người vô ơn như thế nào? Khi nào bạn làm tất cả về BẠN chứ không ai khác? Đó là những ranh giới.

Mọi người có thể gọi bạn là ích kỷ, tự cao, ích kỷ, vô tâm, xấu tính và tất cả những từ tiêu cực mà họ có thể nghĩ ra. Có, không sao cả vì đó là vị trí và thời điểm đường thẳng đã được vẽ. Khi chúng ta đặt ra ranh giới và nói, "Như vậy là đủ và em xứng đáng được yêu thương."

Hãy bắt đầu thiết lập những ranh giới đó và thoát khỏi những tình huống độc hại trong cuộc sống của chúng ta. Bằng cách đó, tình yêu bản thân, tự chăm sóc và nhận thức bản thân sẽ xảy ra. Hiện tại, tương lai đang chờ chúng ta. Chào mừng đến với “CUỘC SỐNG CỦA TÔI!”

Hamdiatu Yakubu đến từ Ghana, Tây Phi, hiện đang theo học ngành báo chí tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kirkwood ở Cedar Rapids, Iowa. Cô ấy yêu thiên nhiên, nấu ăn, xem phim, ngôn ngữ, viết lách và nhiếp ảnh.


Tôi là Hamdiatu Yakubu đến từ Ghana, Tây Phi. Tôi hiện đang học báo chí tại Cao đẳng Cộng đồng Kirkwood ở Cedar Rapids, Iowa. Tôi yêu thiên nhiên, nấu ăn, xem phim, ngôn ngữ, viết lách và nhiếp ảnh.