Học tại Cao đẳng Central Florida

Học tại Cao đẳng Central Florida

In our effort to bring good content to as many people as possible the text in this blog post has been machine translated so please excuse any mistakes. Thank you!

Gặp gỡ Zhengying đến từ Trung Quốc, một sinh viên tại trường Cao đẳng Trung tâm Florida . Cô ấy đang theo học chuyên ngành Sinh học, một trong 140 con đường học tập mà bạn có thể chọn tại CF. Cô đang chia sẻ lý do tại sao cô chọn học tại Cao đẳng Trung tâm Florida.

CF có một đội ngũ tuyển sinh quốc tế rất hỗ trợ để hướng dẫn bạn từng bước trên con đường. Nhấp vào liên kết này để yêu cầu một cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhân viên tuyển sinh.