Đại học Wyoming và Giáo dụcUSA Malaysia Phiên trực tiếp

Đại học Wyoming và Giáo dụcUSA Malaysia Phiên trực tiếp

In our effort to bring good content to as many people as possible the text in this blog post has been machine translated so please excuse any mistakes. Thank you!

Sinh viên quốc tế sẽ tiếp quản phương tiện truyền thông xã hội trên nền tảng EducationUSA Malaysia vào ngày 16 - 19 tháng 11. Sinh viên sẽ được giới thiệu các nguồn lực trong khuôn viên trường, cuộc sống ở Laramie, và nhiều cơ hội học bổng mà Đại học Wyoming và các Học giả cung cấp!

Xem nó tại đây: https://www.facebook.com/EducationUSAMalaysia